Pressmeddelande -

Hälften ger hantverkarna underkänt

Nära hälften av dem som anlitat hantverkare hemma är inte nöjda. Det vanligaste problemet är att hantverkarna inte håller tiden. Däremot tycker de allra flesta att kvaliteten på jobbet är bra. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If.

Helhetsbilden av hantverkarkåren är blandad i den undersökning If gjort och där 1008 personer medverkat.

Totalt sett är det bara drygt hälften (53 procent) av dem som svarat som inte haft några problem när hantverkare utfört arbete i deras hem.

Bland dem som ger hantverkarna underkänt är det i första hand hantverkarnas dåliga tidshållning som stör.

26 procent av de svarande har blivit utsatta för att hantverksjobbet tagit längre tid än vad som var sagt från början. 24 procent svarar att hantverkarna inte alltid kommit på de tider som man varit överens om. Hela nio procent har råkat ut för att hantverkarna överhuvudtaget aldrig dök upp. (Flera svarsalternativ var möjliga.)

- Det är lätt att förstå att kunden som tagit ledigt några timmar från jobbet för att träffa hantverkaren en stund på morgonen blir oerhört irriterad om denne är tre timmar försenad. Eller om golvet i köket skulle vara klart i måndags men blir inte färdigt förrän efter ytterligare vecka, säger Peter Andersson, skadechef på If, en av de stora köparna av hantverkstjänster i landet.

- Min erfarenhet är att det i nio fall av tio är bristande kommunikation bakom den här typen av missnöje. Hantverkarna måste bli mycket bättre på att ha en löpande kontakt med sina kunder. Fastnar man i en bilkö så måste man ringa, behöver man vara hemma med sjukt barn så ska man kontakta kunden, har det dykt upp ett akut jobb som man måste prioritera måste man förklara det för den kund som får vänta.

Samtidigt som många är kritiska finns en hel del ganska positiva resultat för hantverkarna i If-undersökningen.

Svenska folket är relativt nöjda med kvaliteten i det arbete hantverkarna utför, enligt Ifs undersökning. Bara drygt en av tio (12 procent) är missnöjd.

Priset stämmer med vad man kommit överens om i de allra flesta fall. 13 procent uppger dock att jobbet blivit dyrare än man sagt från början.

Tre av fyra (76 procent) säger att de hittat en hantverkare när de haft behov. Drygt 20 procent har däremot haft problem.

- Det är glädjande och samtidigt lite överraskande att de flesta tycks få tag på hantverkare utan större problem. Vår erfarenhet är ibland en annan, tidvis är det ganska svårt att hitta hantverkare som kan ställa upp snabbt när det hänt en vattenskada eller något annat allvarligt, säger Peter Andersson.

1008 personer medverkade i hantverkar-undersökningen som genomförts av Gallup på uppdrag av If.

Här är resultaten i detalj:

FRÅGA: Har du haft problem med att hitta hantverkare som haft tid när du har haft behov?

Ja: 208 (20,6%)
Nej: 769 (76,3%)
Vet ej: 31 (3,1%)

FRÅGA: Har du haft problem med hantverkare som utfört arbeten i ditt hem? (Flera svar möjliga.)

Nej: 538 (53,4%)

Ja, det har tagit längre tid än vad som var sagt från början: 263 (26,1%)

Ja, de kom inte de tider som var överenskommet: 238 (23,6%)

Ja, det har blivit dyrare än de sagt från början: 131 (13,%)

Ja, de utförde ett dåligt arbete: 118 (11,7%)

Ja, de dök aldrig upp: 93 (9,2%)

Vet ej/Ej svar: 40 (4,%)

För ytterligare information: Ulf Bäckman, informationschef i Sverige. Mobil: 070 539 96 41. E-post: ulf.backman@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2007 till 38 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 400. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • undersökning
  • hantverkare
  • tidshållning
  • gallup

Regioner

  • Stockholm

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Kontakter

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082