Pressmeddelande -

Många rädda för inbrott när de är bortresta

Var tredje svensk oroar sig för att råka ut för inbrott när de är bortresta. Oron för inbrott är störst i de södra delarna av Sverige och minst i norr. Och det är grannen man vänder sig till för hjälp. Det visar en undersökning om vardagsbrott som försäkringsbolaget If gjort.

Nu är det höstlov i skolorna och många reser bort. If har låtit fråga 3 500 personer runt om i Sverige om de är oroliga för att drabbas av inbrott när de är bortresta. Av svaren framgår att var tredje svensk oroar sig för inbrott i sitt hem. De geografiska skillnaderna är stora. I Skåne, Halland och Kronoberg är oron klart högre än i andra delar av landet. Minst är oron norrut, i Dalarna och Västerbotten.

– Oron speglar den utsatthet som finns. Organiserade ligor, ofta från andra länder, reser hit och bryter sig in i ett stort antal bostäder i ett område. Södra Sverige blir då mer drabbat eftersom det är kortare resväg från kontinenten och lättare att komma undan, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

De senaste åren har antalet inbrott i bostäder ökat kraftigt. År 2011 anmäldes mer än 22 000 bostadsinbrott i Sverige enligt Brå. Uppklaringsgraden är bara fyra procent och brottstypen prioriteras sällan av polis och åklagare.

– Inbrott är inte bara en ekonomisk fråga för den som drabbas. Den förlorade tryggheten i hemmet och känslan av att ha fått sin privata sfär kränkt är ofta värre. Därför är det viktigt att polis och rättsväsende verkligen tar tag i inbrotten, säger Göran Kellner.

I undersökningen ställdes även frågan om man själv gör något för att förhindra inbrott. Två av tio uppgav att de inte vidtar några särskilda åtgärder. De flesta ber dock sina grannar om hjälp med att exempelvis hålla uppsikt och ta in posten. Det är också den bästa metoden enligt If.

- Vi vet av erfarenhet att grannsamverkan är det bästa sättet att slippa inbrott. Det kan vara allt ifrån att tömma postlådan till att ställa bilen på uppfarten och skotta snö på vintern. Flera ögon håller tjuven borta, säger Göran Kellner.

Undersökningen:

”Är du orolig för inbrott när du reser bort?” Andel Ja-svar:

Rikssnitt 31 %

1. Skåne 41 %

2. Kronoberg 38 %

3. Halland 37 %

4. Jönköping 33 %

5. Södermanland 32 %

6. Stockholm 32 %

7. Örebro 32 %

8. Blekinge 31 %

9. Kalmar 31 %

10. Västra Götaland 30 %

11. Gävleborg 29 %

12. Norrbotten 27 %

13. Värmland 26 %

14. Uppsala 26 %

15. Östergötland 25 %

16. Jämtland 25 %

17. Västmanland 24 %

18. Västernorrland 22 %

19. Dalarna 18 %

20. Västerbotten 18 %

” När du reser bort, gör du något av följande för att minska risken för inbrott?”

- Ber grannen hålla huset/lägenheten under uppsikt 50 %

- Ber grannen ta in posten 47 %

- Har timer på lampor 40 %

- Lämnar några lampor tända 20 %

- Ber grannen skotta snö (vintertid) 17 %

- Har centralkopplat larm 16 %

- Har säkerhetsdörr 14 %

- Lämnar radion på 5 %

- Annat 10 %

- Jag gör ingenting särskilt 20 %

Undersökningen gjordes av YouGov på uppdrag av If med 3 500 svarande i oktober 2012.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Ämnen

  • Brott

Kategorier

  • polis
  • grannar
  • vardagsbrott
  • resa

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2011 till 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 300. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.

Kontakter

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082