Pressmeddelande -

Många tror att de inte kan bo kvar om partnern skulle gå bort

Med allt högre belåning och dyra levnadskostnader kan en plötslig förändring av en familjs livssituation slå hårt mot hushållsekonomin. En undersökning gjord på uppdrag av försäkringsbolaget If visar att mer än var tredje uppger att han eller hon inte skulle kunna bo kvar i sin nuvarande bostad om partnern hastigt gick bort, alternativt att man inte vet eller ens tänkt på saken.

Trots införandet av amorteringskrav och bolånetak på senare år har skuldsättningen i svenska hushåll ökat stadigt. Sedan mitten av 90-talet har den så kallade skuldkvoten, lånens storlek i relation till hushållens disponibla inkomst, nästan fördubblats och befinner sig i dag på historiskt höga nivåer. Samtidigt har Riksbanken nyligen höjt sin styrränta för första gången sedan 2011 och under de gångna veckorna har de flesta svenska storbanker följt efter med egna räntehöjningar på bolån.

- Med stora skulder och höga levnadskostnader är svenska familjer i dagens läge mer beroende av att inkomsterna trillar in varje månad som vanligt. Det är inte alla familjer som har utrymme i månadskalkylen för en plötslig förändring av sin livssituation. Kanske ännu mindre så om vi framöver får ett scenario där räntorna börjar klättra, säger Jaan Köll ansvarig för personförsäkringar på If.

Ifs undersökning bekräftar också bilden. Av de 3 518 tillfrågade personerna som lever tillsammans med någon uppger ungefär en av sex (16 %) att de inte tror sig kunna bo kvar i sin nuvarande bostad om deras partner skulle gå bort.

Undersökningen visar också att många saknar tydlig uppfattning om hur deras ekonomiska situation skulle se ut om det värsta tänkbara skulle inträffa och ens partner skulle gå bort. 14 procent av respondenterna svarar att de inte vet, och 7 procent att de inte tänkt igenom saken.

Knappt var tredje person svarar samtidigt att de har privat livförsäkring (16 %) eller efterlevandeskydd på banklånen (14 %).

- Döden är förstås ingenting man vill tänka på. Men man kan alltid fråga sig: skulle min familj klara sig utan min inkomst? Skulle jag klara alla våra månatliga omkostnader på egen hand? Även om vi alla har vårt eget sätt att hantera den här typen av händelser är vår erfarenhet är att de efterlevande oftast önskar bo kvar i bostaden för att inte behöva ryckas upp från trygghet och vänner i en svår tid, avslutar Jaan Köll.

Undersökning

”Tror du att du ur ett ekonomiskt perspektiv skulle kunna bo kvar i din nuvarande bostad om din partner hastigt gick bort?”, exklusive respondenter som bor ensamma eller hos föräldrar (flera svar möjliga).

 • Ja, vi har inga bolån, 26%
 • Ja, vi har efterlevandeskydd via banken, 14%
 • Ja, vi har privat livförsäkring, 16%
 • Ja, av andra skäl, 25%
 • Nej, jag skulle inte kunna bo kvar, 16%
 • Jag vet inte, 14%
 • Jag har inte tänkt på det, 7%

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober–22 oktober 2018 har sammanlagt 3 518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Ämnen

 • Undersökningar

Kategorier

 • trygghet
 • hushållsekonomi
 • ekonomi
 • familj

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Presskontakt

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082