Pressmeddelande -

Rekordresultat för If Skadeförsäkring

Resultatet för den svenska verksamheten inom If Skadeförsäkring ökade till 1 716 MSEK (1 545) för helåret 2005. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 91,5 procent (94,0 procent). Rörelseresultatet för hela If Skadeförsäkring steg till 7 493 MSEK (5 318) för 2005. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 90,5 procent (92,6 procent) för helåret. Under det fjärde kvartalet 2005 var Ifs totalkostnadsprocent 87,6 procent (90,1). – If gör sitt starkaste resultat hittills för 2005. Lönsamheten i försäkringsverksamheten fortsätter att utvecklas kraftigt positivt och vi har fortsatt att öka den interna effektiviteten. Till det kommer att placeringstillgångarna gett en ökad avkastning under året, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef för If Skadeförsäkring. If Skadeförsäkring ingår i finanskoncernen Sampo Plc. Sampokoncernens vinst före skatt för år 2005 ökade med 347 miljoner euro och steg till 1 295 miljoner euro (948). Koncernens RoE var 28,4 procent (26,5), klart över målet på 19 procent. Vinsten per aktie uppgick till 1,68 euro (1,46). Med hänsyn tagen till förändringen i fonden för verkligt värde var vinsten per aktie 1,97 euro (1,58). För ytterligare information: Ulf Bäckman, informationschef i Sverige. Mobil: 070 539 96 41 If Skadeförsäkring är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2005 till 37 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 7 000. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082