Pressmeddelande -

Rektorer: Skoltrafiken farligare - föräldrar bryter mot reglerna

En majoritet av Sveriges rektorer är så oroliga över trafikmiljön vid deras skolor att de tror att en allvarlig olycka kommer att ske. Många upplever att situationen blivit sämre de senaste åren - och ser föräldrarna som den största risken. Nu uppgraderar If sin navigationsapp Slow Down GPS, där ett barn påminner bilister att köra försiktigare.

För tionde året i rad har försäkringsbolaget If frågat 1 000 grundskolerektorer hur trafikmiljön är utanför deras skolor. Tyvärr har det knappt skett någon förbättring sedan mätningen startade. 58 procent av rektorerna är oroliga över att en allvarlig olycka ska ske vid deras skola. Den största trafikfaran är enligt rektorerna skjutsande föräldrar.

Fyra av tio rektorer säger i undersökningen att föräldrar följer trafikregler dåligt eller inte alls – 18 procent tycker dessutom att attityden till trafiksäkerhet försämrats de senaste åren. Tre av tio menar att det körs för fort nära skolan och 12 procent säger att de dagligen ser föräldrar prata i mobiltelefon bakom ratten.

– Det är oroande att föräldrar, som ju kör till och från skolan varje dag, bryter mot reglerna. Att prata i mobilen vid hämtning och lämning är livsfarligt eftersom att uppmärksamheten flyttas från barnen runt omkring. Många har det stressigt på morgonen och bråttom till jobbet. Men den som skjutsar i bil måste sänka hastigheten och fokusera på barnen, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

En dryg fjärdedel av rektorerna säger att minst en trafikolycka hänt utanför skolan under den tid de jobbat där – 11 procent har sett en incident under det senaste året. Självklart vill ingen bilförare skada ett barn, men alla som kör bil vet att det är lätt börja tänka på annat och glömma att man måste köra extra försiktigt utanför skolor.

För att hjälpa till att påminna bilförare släpper If nu en uppdaterad version av den prisbelönta navigationsappen Slow Down GPS. Appen fungerar som vilken annan GPS som helst, men när bilen närmar sig skolor eller andra områden med många barn byts navigationsrösten till ett barns röst. Forskning visar att barnröster instinktivt får oss att vilja skydda barn, och den fungerar därför som en påminnelse om att köra försiktigare.

All trafik utanför skolor utgörs dock inte av personbilar. Lastbilar som levererar varor till skolan är en annan risk som pekas ut i undersökningen. 12 procent av rektorerna säger att det är den största trafikfaran hos dem.

– Att varubilar kan utgöra en fara för barnen är något som skolorna måste ta på allvar. Chaufförerna måste självklart få göra sitt jobb, men en skola med barn som springer omkring är ingen enkel plats att köra på. Det handlar ofta om stora fordon och barnen är inte alltid uppmärksamma, säger Caroline Uliana.

Detta var tionde året i rad som If genomförde undersökningen, och tyvärr har inte mycket hänt under den tiden. Visserligen har andelen rektorer som tycker att trafiksäkerheten är ett problem minskat sedan 2007 men nedgången, från 60 till 54 procent, landar på strax över en halv procentenhet om året.

– Det går alldeles för långsamt. Att en majoritet av Sveriges rektorer fortfarande är oroliga över att en allvarlig trafikolycka ska inträffa en helt vanlig skoldag är inte okej, säger Caroline Uliana.

Så har rektorerna svarat i undersökningen:
Anser att trafiksäkerheten är ett problem 54%
Har varit med om en trafikincident eller olycka 26%
Är oroliga för att något allvarligt ska inträffa 58%
Anser att föräldrar som lämnar i bil är den största trafikrisken på skolan 45%
Anser att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö utanför skolan 41%
Anser att föräldrarnas attityder till trafikreglerna har försämrats de senaste åren 18%
Så rankar rektorerna trafikriskerna:
Mycket stort problem Ganska stort problem Litet problem Inget problem
För många fordon vid samma tid 36 % 34 % 21 % 9 %
Parkering på olovliga platser 27 % 29 % 29 % 15 %
Barn lämnas på trafikfarliga platser 16 % 25 % 37 % 22 %
För höga hastigheter nära skolan 6 % 25 % 47 % 22 %

Om undersökningen:

För tionde året i rad genomförde If en trafiksäkerhetsundersökning med Sveriges grundskolerektorer. Årets undersökning genomfördes i juni 2016. 1047 rektorer besvarade årets enkät, som gjordes via e-post.

Ämnen

  • Undersökningar

Taggar

  • barn
  • slow down gps
  • bil och trafik

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Presskontakt

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082

Relaterat material

Relaterade nyheter