Pressmeddelande -

Risk för översvämningar i torkans spår

Försommarens pärlband av varma, torra dagar kan få konsekvenser när regnet kommer. Försäkringsbolaget If varnar för översvämningar och vattenskador i källare och garage när den torra och stenhårda jorden inte hinner dra till sig regnvattnet.

Maj och början av juni har varit extremt torra och soliga i stora delar av Sverige, även om det är en bit kvar till rekordåret 1992. Då hade Sverige det svåraste fallet av försommartorka under de senaste 100 åren. I delar av Götaland kom inget eller mycket små mängder regn på två månader.

Och även om många gläds åt högsommarvärme och molnfri himmel finns som så ofta en baksida.

- Vi ser många översvämningsskador i källare när det kommer nederbörd efter perioder av lång torka. Marken är så hård och torr att den inte släpper igenom regnet, och vattnet tar andra vägar, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If.

Var proaktiv

Vattnet söker sig till de lägsta punkterna, och har man ett hus med källare eller garage under marknivå finns risken att vatten letar sig in där.

- Gör vad du kan för att stoppa vattnet. Se till att hålla skräp borta från de brunnar som finns, till exempel i källartrappan och i garaget. Förbered gärna invallning för att leda bort vattnet från huset, det vill säga fyll plastsäckar eller tuber med sand, jord eller vatten, och se till att de håller tätt mot marken och varandra och placera runt huset. Se också till att tömma källaren och garaget på vattenkänsliga saker, säger Mats Larsson.

Se också över hur diken, och rör i diken, runt huset och området ser ut. Ibland kan de vara fulla med gräsklipp, pinnar och skräp, efter att ha fungerat som områdets kompost. Då kan inte vattnet rinna undan.

Tid och djup avgörande

Det som avgör hur skadat ett hus blir vid en översvämning är vattendjupet och hur länge översvämningen varar. Skadorna ökar med båda faktorerna - därför är det viktigt att minimera dessa.

Kontakta omedelbart Räddningstjänsten för hjälp med länspumpning vid en översvämning och sedan ditt försäkringsbolag för hjälp med uttorkning.

- Byggnadsmaterial fuktas upp snabbare än de torkar, därför är det viktigt att minska tiden då byggnaden är vattenfylld så mycket som möjligt. Då minskar uttorkningstiden efter en översvämning.

Fukt leder till mögel

Fuktskador leder ofta till mögelangrepp. Mögel kan börja växa om den relativa luftfuktigheten är över 75 procent och temperaturen är över noll grader.

- Mögelpåväxten ökar ju varmare och fuktigare det blir och ju längre dessa förhållanden råder. Därför är det viktigt att huset snabbt torkas ut så att mögelpåväxten inte kommer igång, säger Mats Larsson.

Mögel är ett vanligt problem vid fuktskador, detta gäller såklart även vid översvämningar.

Ifs tips om det blir översvämning

Flytta undan och palla upp fuktkänsligt bohag.

Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.

Kontakta Räddningstjänsten för hjälp med länspumpning vid behov.

Ring ditt försäkringsbolag, som bland annat hjälper till med uttorkning.

Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten som trängt in.

Anmäl översvämningen till VA-verket.

Foto: Pexels

Ämnen

  • Kriser, tillbud

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Kontakter

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082

Relaterat innehåll