Pressmeddelande -

Stabilt tredje kvartal för If trots finansoron


Försäkringsbolaget Ifs tekniska resultat för årets nio första månader 2008 blev 3 942 MSEK jämfört med 3 737 MSEK för samma period året innan. Totalkostnadsprocenten blev 91,8 procent (90,9 procent). Ifs resultat före skatt för årets nio första månader blev 3 758 MSEK (4 023 MSEK). Investeringsresultatet var 2 124 MSEK (2 242 MSEK).

Ifs tekniska resultatet för tredje kvartalet 2008 blev 1 499 MSEK (1 488 MSEK). Totalkostnadsprocenten var 90,6 procent (88,8 procent). Resultatet före skatt blev 2 022 MSEK för tredje kvartalet (1 121 MSEK)

- If gör återigen ett utmärkt resultat. Finanskrisen understryker vikten av stabila försäkringsresultat, något varken If eller branschen i övrigt hade när IT-bubblan sprack i början av 2000-talet. Nu har If en sund försäkringsaffär och står stabilt, vilket är en fördel för både kunder, ägare och medarbetare, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef för If.

- Vi är självklart påverkade av den negativa utvecklingen på finansmarknaden men vi har en mindre volatil investmentportfölj med låg aktieexponering vilket är gynnsamt i en sådan situation.

IFS SVENSKA VERKSAMHET

If har verksamhet i hela Norden och Baltikum. Det tekniska resultatet för den svenska verksamheten inom If blev 493 MSEK (688 MSEK) under tredje kvartalet 2008. Den svenska totalkostnadsprocenten var 91,1 procent (82,5 procent) under perioden.

- If gör ett bra försäkringsresultat i Sverige. Försvagningen jämfört med 2007 beror på att vi hade mycket få storskador undre tredje kvartalet förra året och att nivån nu har normaliserats, säger Torbjörn Magnusson.

If ingår i finanskoncernen Sampo. Sampokoncernens vinst före skatt blev 242 miljoner euro (256 miljoner euro) för juli-september 2008. Vinsten per aktie för tredje kvartalet 2008 blev 0,31 euro (0,33 euro).

För ytterligare information: Ulf Bäckman, informationschef i Sverige. Mobil: 070 539 96 41. E-post: ulf.backman@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2007 till 38 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 400. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • finanskrisen
  • sampo
  • skadeförsäkringsbolag

Regioner

  • Stockholm

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Kontakter

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082