Pressmeddelande -

Starkt första kvartal för If Skadeförsäkring

If-koncernen ökade resultatet till 1 258 MSEK (1 080) för första kvartalet 2006. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 94,3 procent mot 94,9 procent för samma period förra året. – If går bra. Lönsamheten i försäkringsverksamheten är fortsatt god, trots en lång vinter. Den interna effektiviteten har förbättrats ytterligare. Till det kommer att Ifs finansavkastning utvecklats väl under första kvartalet, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef för If. Resultatet för den svenska verksamheten inom If Skadeförsäkring blev 382 MSEK (458) för första kvartalet 2006. Totalkostnadsprocenten ökade till 93,1 procent (91,1 procent). Förändringen beror i huvudsak på en normalisering av skadekostnaden jämfört med förra årets mycket låga nivå. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. Sampokoncernens vinst före skatt för första kvartalet 2006 blev 339 miljoner euro (230). Koncernens RoE var 26,8 procent (23,3) under perioden. Vinsten per aktie uppgick till 0,52 euro (0,37). För ytterligare information: Ulf Bäckman, informationschef i Sverige. Mobil: 070 539 96 41 If Skadeförsäkring är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2005 till 37 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 600. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Kontakter

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082