Pressmeddelande -

Svenskarna vill ha hårdare sjöfyllerilagar

Åtta av tio svenskar anser att det borde vara samma fyllerilag på sjön som det är på vägarna. Det visar en undersökning som Gallup gjort på uppdrag av försäkringsbolaget If. Det innebär att gränsen för sjöfylleri skulle gå vid 0,2 promille istället för 1,0 som idag (grovt sjöfylleri).

Från och med den 1 juli 2008 får även Kustbevakningen och Tullen ta alkoholutandningsprov till sjöss. Tidigare var det endast polisen som hade den befogenheten. Man kommer också att få rätt att omhänderta båtnycklarna vid sjöfylla.

Men majoriteten av svenskarna tycker att det behövs kraftigare åtgärder för att komma tillrätta med problemen med alkohol på sjön. Över 82 procent av personerna i undersökningen om båtliv, som If gjort, tycker att det borde ske en kraftig skärpning av sjöfyllerilagen, från 1,0 promille som idag, till 0,2 promille som är gränsen för rattfylleri.

- Många allvarliga olyckor på sjön orsakas av alkohol. Undersökningen visar att många svenskar tar frågan på stort allvar. Återstår att se vad regeringen är beredd att göra för att tackla problemet, säger Dan Falconer, båtexpert på If.

Alkoholkonsumtionen har ökat kraftigt efter Sveriges inträde i EU, idag till över 10 liter ren alkohol per invånare över 15 år.

- Svenskarna dricker oftare idag än för 10 år sedan. Därmed ökar risken att drickandet sammanfaller med att man behöver ta sig från en plats till en annan. Somliga tar då tyvärr det synnerligen okloka beslutet att ge sig ut på sjön eller sätta sig i bilen, trots att de är alkoholpåverkade, säger Dan Falconer.

Det finns omkring 1,3 miljon fritidsbåtar i Sverige.

Fakta om sjöfylleri
Promillegränsen för grovt sjöfylleri är 1,0. Föraren kan dömas till fängelse i högst två år. Det finns ingen nedre promillegräns för sjöfylleri. Polisen gör istället en bedömning i varje enskilt fall. Om föraren anses vara en fara för sig själv och sin omgivning kan hon eller han dömas för sjöfylleri även med en lägre promillenivå i blodet. Straffet för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst 6 månader.

Undersökningen gjordes av Gallup i april. Frågor om båtliv besvarades av 1000 personer i åldern 16-74 år.

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Pressansvarig Sverige. Mobil: 070-628 23 63

If Skadeförsäkring är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2007 till 38 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 600. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Kontakter

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082