Pressmeddelande -

Val av hemmedlemsstat

If Skadeförsäkring AB (publ) ("If"), org. nr. 516401-8102, har enligt 1 kap. 9 § lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) valt Sverige som hemmedlemsstat. If har sitt säte i Stockholm och har gett ut förlagslån som är noterade på börsen i Luxemburg.

För mer information vänligen kontakta:
Lena Ekedahl Sjödin, Senior Legal Counsel, If Skadeförsäkring AB
Telefon: +46 8792 81 64 E-mail: lena.ekedahl.sjodin@if.se

Choice of Home Member State

If Skadeförsäkring AB (publ) ("If"), reg. no. 516401-8102, has chosen Sweden as its home member state in accordance with Ch. 1, Sec. 9 of the Securities Market Act (2007:528). If has its registered office in Stockholm and has issued subordinated loans that are listed on the Luxembourg Exchange.

For more information please contact:
Lena Ekedahl Sjödin, Senior Legal Counsel, I f P&C Insurance
Telephone : +46 8792 81 64 E-mail: lena.ekedahl.sjodin@if.se

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Kontakter

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082