Pressmeddelande -

Vart tredje börsbolag utsatt för ryktesspridning på nätet

Missnöjda kunder eller andra typer av händelser kan idag snabbt orsaka stormar i sociala medier. En undersökning från försäkringsbolaget If visar att vart tredje börsbolag blivit utsatt för negativ ryktesspridning på nätet. Trots detta ser endast hälften av våra börsbolag sociala medier som en faktor att ha med i sin krisberedskap.

En undersökning från If visar att vart tredje börsbolag uppger att de varit utsatta för negativ ryktesspridning i sociala medier. Trots detta har företagen har låg beredskap för att hantera den typen av kriser. Bara vartannat börsbolag uppger att de följer sociala medier som en del i sin krisberedskap.
 
– Det är en skrämmande låg beredskap hos börsbolagen, och jag är förvånad över resultatet. Exemplen är flera på senare tid där sociala medier spelar en avgörande roll. Bolagen  måste förstå att idag är kunderna makthavare som kan sänka även de största företag, säger Ken Henningsson, krishanteringsexpert på If.

Undersökningen visar också att fler än hälften av börsbolagen saknar riktlinjer för hur medarbetarna får agera på nätet.

Den snabba utvecklingen inom media och kommunikation har gjort att företag idag drabbas av kriser på nya sätt. Missnöjda kunder kan orsaka stormar i sociala medier. Även andra händelser, ageranden eller uttalanden kan ge upphov till kriser som utvecklas i de sociala medierna och därefter spiller över i tidningar och etermedia.
 
- Vi lever i en ny tid och företagens krisberedskap behöver anpassas till det nya medielandskapet. Facebook, twitter, bloggar och chatforum skapar blixtsnabbt en bild av hur företag agerar. En beredskap för detta är helt nödvändigt för att kunna försvara sitt varumärke, säger Ken Henningsson.
 
Undersökningen gjordes av Wecall bland 100 svenska börsbolag i mars/april 2011. 
 

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Ämnen

  • Kriser

Kategorier

  • undersökning
  • krisberedskap
  • sociala medier
  • if
  • börsbolag

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2010 till 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 400. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner och företag.

Kontakter

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082