Pressmeddelande -

Zebralagen har gjort trafiken mer otrygg

En attitydundersökning från försäkringsbolaget If visar att många upplever att den så kallade zebralagen gjort trafiken farligare. Ett syfte med lagen var att öka tryggheten för fotgängare, något som visar sig inte ha blivit fallet.

Den så kallade zebralagen infördes år 2000 för att öka trafiksäkerheten och ge fotgängarna större trygghet ute i trafiken. Lagen anger att fordonsförare har väjningsplikt vid obevakade övergångsställen.

Enligt en attitydundersökning från If anser 30 procent av de tillfrågade att zebralagen gjort trafiken farligare. Endast 13 procent tycker det har blivit säkrare. Övriga uppger att de inte märkt någon skillnad eller att de inte känner till lagen.

- Resultatet måste betraktas som ett misslyckande. Tanken med lagen var att skapa ökad trygghet i trafiken. Om det istället blivit tvärtom – åtminstone verkar det upplevas så – innebär det att kritikerna av lagen haft rätt hela tiden, säger Iréne Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Faran med zebralagen är att den kan ge falsk trygghet hos fotgängarna. Många bilister vittnar om fotgängare som går rakt ut i gatan. Samtidigt visar studier att en hel del bilister struntar i zebralagen.

- Det är en god tanke bakom lagen, men ute i trafiken fungerar det inte alltid som man planerat. För att uppnå ökad trafiksäkerhet räcker det inte att bara införa en ny lag. Alla trafikanter måste samarbeta och ta hänsyn till varandra. Fotgängare måste se till att synas och bilförare hålla lägre hastighet vid övergångsställen, säger Iréne Isaksson-Hellman.

En tidigare analys* över fotgängarolyckor som If gjort visar att 40 procent av alla fotgängarolyckor sker vid övergångsställen. Av dessa sker 75 procent vid obevakade övergångsställen. Många av olyckorna har uppstått i situationer av missförstånd och otydlighet mellan den oskyddade trafikanten och föraren av bilen.

Till och med juni i år har 16 fotgängare omkommit i trafiken enligt Transportstyrelsens statistik.

Undersökningen:

Den så kallade "Zebra-lagen" styr vilka rättigheter och skyldigheter som trafikanter har vid obevakade övergångsställen. Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på din uppfattning om "Zebra-lagen"?

Zebralagen har gjort trafiken säkrare  13 %
Zebralagen har gjort trafiken farligare 30 %
Ingen skillnad  17 %
Vet ej/saknar kunskap om lagen  39 %

Undersökningen gjordes av YouGov med 6 024 svarande i mars 2013.

*Analysen omfattar 464 olyckor och täcker alla typer av fotgängarolyckor med personbil, dvs. backningsolyckor, olyckor på parkeringsplats liksom olyckor på väg. Data består information från olyckor med bilar som har trafikförsäkring i If. Då If försäkrar nästan var tredje bil i Sverige kan urvalet anses vara representativt.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Ämnen

  • Barn, ungdom

Kategorier

  • undersökning
  • olyckor
  • regler
  • övdergångsställe
  • zebralagen

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.

Kontakter

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082

Relaterat innehåll