Pressmeddelande -

Branschen hushållsnära tjänster fokuserar på kvalitet

IFHT, Intresseföreningen för hushållsnära tjänster, arrangerar ett seminarium för att komma överens om en gemensam kvalitetsstandard för branschen hushållstjänster den 15/5, 2008. Deltagare är arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer, intresseorganisationer, enskilda företag, förmedlingsföretag och utbildningsföretag inom branschen.

Traditionellt sett är hushållsnära tjänster en bransch som har haft en stor svart sektor men detta förändras nu i snabb takt. Branschen är i en starkt växande fas och med många nya aktörer. IFHT har som ett av sina främsta mål att driva fram en branschgemensam kvalitetsstandard. 

- I och med den nya möjligheten att få tillbaka 50% av arbetskostnaden är det en tydlig trend att köpa vitt och det kommer till nya aktörer varje dag. Det är viktigt att vi från början fokuserar på att de nya företagen håller en hög kvalitet. Kunderna är ännu osäkra på hur de hittar en bra leverantör och vi måste göra det enklare för kunden att välja seriösa leverantörer som håller en hög kvalitet, säger Göran Gustafsson styrelseledamot i IFHT och ansvarig för kvalitetsfrågor. 

För mer information kontakta: 

Göran Gustafsson
Styrelseledamot, IFHT
Tel: 070-264 44 00
E-post: goran.gustafsson@ifht.se

www.ifht.se

 IFHT är en obunden förening för företag verksamma inom hushållsnära tjänster.

IFHTs mål är:

·         Ge saklig information om branschen och relaterad information.

·         Skapa nätverk och dra fördel av varandras kompetenser och erfarenheter.

·         Höja statusen på branschen genom att ställa krav på leverantörer, informera konsumenter och påverka beslutsfattare.  

·         Verka för en kvalitetsstandard som är tydlig för konsumenter och därmed blir en viktig faktor utöver pris. 

Ämnen

  • Ekonomi, finans