Pressmeddelande -

IFS INTRODUCERAR INNOVATIVA GRÄNSSNITT FÖR ÖKAD ANVÄNDARPRODUKTIVITET I IFS APPLICATIONS™ 7 VID IFS WORLD CONFERENCE 2005

IFS vd Michael Hallén invigde IFS World Conference i Göteborg, med över 1200 deltagare från 31 länder, genom att introducera den 7:e generationen av IFS komponentbaserade affärssystem, IFS Applications(tm) 7. Målet med den nya versionen är att nå en ny nivå av produktivitet genom enklare och effektivare användning av IT, och därigenom förbättra kundernas lönsamhet. IFS World Conference är en kund- och partnerkonferens som pågår 18-20 september. Den nya versionen av IFS affärssystem är ytterligare utvecklad för att passa de branscher som IFS satsar på, och ökar användarnas effektivitet genom förbättrad grafisk interaktion och visualisering av informationen. IFS Applications 7 är baserad på en helt öppen serviceorienterad komponentarkitektur, SOCA - "Service Oriented Component Architecture". Detta ger ökad flexibilitet och möjliggör för kunderna att kontinuerligt förfina sina affärsprocesser och stegvis förändra sina system. - Våra kunder, samt branschanalytiker som AMR och Gartner, säger att enkelheten och den upplevda nyttan för slutanvändaren är den viktigaste faktorn för framgångsrika IT-projekt, säger, Michael Hallén, vd IFS. Ett exempel på hur vi applicerar den nya teknologin är den nya applikationen MaxOEE - Overall Equipment Effectiveness. Med att helt nytt sätt att interagera med användaren och förbättra dennes produktivitet, parat med djup branschspecifik funktionalitet, i det här fallet för anläggningsintensiv industri, kan dessa företag förbättra sin lönsamhet. Liksom tidigare versioner stödjer IFS Applications 7 det ökande antalet projektdrivna företag och deras specifika processer genom ny och förbättrad funktionalitet. Det innefattar t ex hantering av projekt över hela livscykeln av kontrakt samt projektdriven tillverkning och logistik. - När affärsmiljön blir alltmer föränderlig och omöjliggör att man bygger upp fasta processer eller anläggningar är det fler och fler företag som väljer att bedriva sin verksamhet i projektform. Dessa projektdrivna företag behöver bättre integration mellan de applikationer som används för att hantera projektets hela livscykel. IFS Applications klarar allt detta, inklusive eftermarknadsservice som står för en allt större del av företagens intäkter och vinster, fortsätter Michael Hallén. IFS Applications 7 innehåller nya lösningar för förenklad planering och samarbete mellan kunder och leverantörer i hela logistikkedjan som blir alltmer global och komplex, samtidigt som leverantörerna förväntas förbättra sin kundservice och sänka sina priser. Vidare lanseras nya lösningar för de sju branscher som IFS inriktar sig på, t ex planering för fältpersonal och hantering av call centers för service och underhållsbranschen. IFS har alltid stött alla viktiga standarder och värnat om kundernas frihet. I linje med detta stödjer IFS Applications 7 .Net liksom de senaste J2EE-baserade teknologierna såsom IBM WebSphere 6, Oracle AS 10g och JBoss 4.0. Vidare stöds Java-portal standarden (JSR-168), vilket innebär att IFS Applications kan nås direkt från IBM WebSphere Portal. Om IFS IFS (XSSE: IFS) är en världsledande leverantör av komponentbaserade affärssystem, utvecklade på öppen standard. IFS branschlösningar är optimerade för ERP, EAM och MRO. IFS Applications(tm) ger företag en möjlighet att hantera anläggningar, tjänster och produkter med ett livscykelperspektiv. Företagen får ökad kostnadskontroll, enklare projekthantering, ökad effektivitet och en möjlighet att mäta prestanda. Som en ledande leverantör av komponentbaserad mjukvara kan IFS leverera affärsnytta för företag inom flyg- och försvarsindustri, bilindustri, drift och anläggning, högteknologi, industriell tillverkning, processindustri samt utility & telekom. Tillsammans med partners bidrar IFS till att öka användandet av standarder. Det skapar förutsättningar för ökad samverkan och ger kunderna snabbare återbetalning, minskade risker och friheten att välja. För ytterligare information, kontakta: Manni Svensson, PR & IR, IFS Telefon: 08-58 78 45 00 IFS hemsida: www.ifsworld.com

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Kontakter

Anne R. Vandbakk

Presskontakt Corporate Communications Director +47 66 90 74 10