Pressmeddelande -

Slutförande av IFS återköp av egna aktier

IFS AB ("IFS"), (OMX Nordiska Börsen: IFS A och IFS B), meddelar som ett tillägg till tidigare pressmeddelanden från den 29 april 2010 och 11 maj 2010, gällande återköp av egna aktier, att man slutfört återköpen omfattande 500 000 av bolagets B-aktier, motsvarande cirka 1,9 procent av det totala antalet utestående aktier i IFS.

Styrelsen kommer att föreslå nästa årsstämma att besluta om makulering av de återköpta aktierna.

Genomsnittspris för de återköpta aktierna uppgick till 76 Kr per aktie. Bolaget äger för närvarande 647 501 B-aktier varav 147 501 är föremål för makulering. Det totala antalet utestående aktier av samtliga serier i bolaget är 26 405 422 aktier. Däri ingår inte de 147 501 som är föremål för makulering.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.
Ytterligare information om IFS finns tillgänglig på www.IFSWORLD.com.
Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2010 kl. 08.15.
IFS, Box 1545, 581 15 Linköping — Telefon: +46 13 460 40 00 — Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Kontakter

Anne R. Vandbakk

Presskontakt Corporate Communications Director +47 66 90 74 10