Pressmeddelande -

Slutförande av IFS utökade återköp av egna aktier

IFS AB ("IFS"), (OMX Nordiska Börsen: IFS A och IFS B), har i enlighet med pressmeddelande 11 maj, slutfört det utökade återköpet av egna aktier. Återköpet genomfördes som en blockaffär och omfattade 250 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av det totala antalet utestående aktier i IFS. Priset för aktierna uppgick till 75 kr per aktie.

Styrelsen kommer att föreslå nästa årsstämma att besluta om makulering av de återköpta aktierna.

Det ursprungliga pressmeddelandet, om återköp av 250 000 aktier, offentliggjordes 29 april. Hänförligt till detta offentliggörande har 100 738 aktier hittills köpts, till ett genomsnittspris uppgående till 77,39 kr per aktie.

Bolaget äger för närvarande 498 239 B-aktier varav 147 501 är föremål för makulering och 350 738 har köpts sedan 29 april. Det totala antalet utestående aktier av samtliga serier i bolaget är 26 405 422 aktier. Däri ingår inte de 147 501 som är föremål för makulering.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Ytterligare information om IFS finns tillgänglig på www.IFSWORLD.com.

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2010 kl. 08.45.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Anne R. Vandbakk

Presskontakt Corporate Communications Director +47 66 90 74 10