Pressmeddelande -

Satsning på framtidens ledarskap i medelstora företag

Medelstora företag behöver fler unga ledare. Därför satsar Internationella Handelshögskolan i Jönköping, IHH, på en ny Executive Masterutbildning för dessa företag. Satsningen ingår i Nuteks pilotprogram "Medelstora företag i förändring". Nutek medfinansierar utbildningen med fem miljoner kronor under en tvåårsperiod. Utbildningen beräknas starta hösten 2009.

Tidigare studier från Nutek visar att medelstora företag har svårt att locka yngre personer till ledningsfunktioner. Unga kompetenta och tillväxtorienterade medarbetare är en bristvara i såväl små som medelstora företag. Att kombinera den befintliga ledningens erfarenhet med ny kompetens kan i många fall få företag att fånga nya tillväxtmöjligheter och nya internationella marknader.

Medelstora företag med tillväxtambitioner har generellt ett behov av att stärka ledningskapaciteten. Nutek och Internationella Handelshögskolan i Jönköping vill främja den utvecklingen.

- Anledningen till samarbetet är att skolan på ett framgångsrikt sätt skapar aktuella och behovsmotiverade utbildningslinjer med internationellt perspektiv som prioriterar entreprenörskap och främjar små och medelstora företags utveckling, säger Anneli Sjögren, direktör för nationella program på Nutek.

- Vi vet genom våra kontakter med målgruppen att behovet av framtida ledningskompetens och internationell affärsutvecklingsförmåga inom medelstora företag är stort och avgörande för deras framtida tillväxt, säger Niclas Adler, vd och rektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Nuteks program för utveckling av medelstora företag syftar till att förbättra förutsättningarna för medelstora företag att fatta strategiska beslut och därmed främja företagens affärsmöjligheter. Programmet pågår under perioden 2008-2010.

Ytterligare information:

Lars-Håkan Jansson, programansvarig Nutek, 08-681 9512, 0733-220 686
Leif Melin, professor i företagsekonomi, IHH, 036-10 19 01, 076-11 81 901

NUTEK stärker näringslivet i Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Jönköping