Gå direkt till innehåll
Cloetta ingår samarbete med IHM Business School

Nyhet -

Cloetta ingår samarbete med IHM Business School

Cloetta med en drygt 150 årig historia strävar inte bara efter att vara ledande på valda marknader utan också att uppfattas som den mest uppskattade godisleverantören. Företagets kärnvärden - Focus, Team play, Passion och Pride - är vägledande i sättet att arbeta och agera, både internt och externt. Detta ställer krav på att säljkåren, utöver att nå de affärsmässiga målen, aktivt ska bidra med att stärka engagemanget kring varumärket.

Cloetta har nu tecknat ett 3-årigt avtal med IHM Business School kring kompetensutveckling.
Huvudmålet med samarbetet är att utveckla effektiva verktyg för träning och arbetssätt som understödjer Cloettas säljorganisation över tiden. Upplägget bygger på kunskapsdelning – ”train the trainers” och att Cloettas egen säljledning ska hantera merparten av träning, utveckling och uppföljning av säljarna internt.

- Säljcheferna har en nyckelroll i denna process, som handlar om att löpande utveckla säljteamen och skapa resultat genom kompetenta och motiverade medarbetare. Träning och utbildning är därför en naturlig del i säljchefernas dagliga ledarskap, säger Lise-Lotte Fischer, Försäljningschef DVH.

- Engångsinsatser skapar ingen långsiktig effekt. Vi vill långsiktigt stärka Cloettas säljchefer i arbetet med att initiera, planera, genomföra och följa upp relevanta utvecklingsinsatser kopplat till behov och mål. Vi är väldigt glada att Cloetta har valt att
ge IHM detta förtroende, säger Christian Kvist, regionchef i Skåne för IHM Business School.

Cloetta Sverige
Cloetta har en stark position på den svenska konfektyrmarknaden. De erbjuder ett brett och varierat sortiment av choklad, godis, uppfräschare och nötter av hög kvalitet. Bland deras produkter märks starka varumärken som Läkerol, Malaco, Ahlgrens bilar, Kexchoklad, Polly, Center, Juleskum, Plopp, Sportlunch, Powerbreak och Nutisal. I Sverige har Cloetta ca 550 medarbetare som arbetar på det skandinaviska huvudkontoret i Malmö, inom försäljningsorganisationen och i sina fabriker i Ljungsbro och Helsingborg. Läs mer här!Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Linda Thyrén

Linda Thyrén

Presskontakt CMO 031 335 20 06
Mats Engström

Mats Engström

Presskontakt Kompetensutvecklingsexpert IHM Business School

Inspiring people to create future business

IHM Business School erbjuder affärsutbildningar för människor som vill utvecklas mot tydliga mål och skapa resultat i sin yrkesroll. Våra program formas av näringslivets krav på aktuell kunskap och färdigheter inom marknadsföring, ledarskap, affärsekonomi och försäljning.

Vi erbjuder öppna utbildningar och skräddarsydda program för människor, företag och organisationer, på heltid och parallellt med jobb.

Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan starten 1966 har drygt 50 000 personer examinerats från IHM.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola ägd av den ideella stiftelsen IHM.