Gå direkt till innehåll
SeQF 6 motsvarar nivån för en Bachelor eller Kandidatexamen
SeQF 6 motsvarar nivån för en Bachelor eller Kandidatexamen

Nyhet -

Monopolet är över

- För den person som ser framför sig en professionell karriär inom yrkeslivet så är det här en meriterande studiegång, vilket SeQF är en garant för. Man kan säga att IHM är en kompetensvaluta som nu noterats i Euro, säger Mats Engström, strategisk utvecklingsschef på IHM.

Anledningen är den nya referensramen för hur svenska utbildningar ska värderas utomlands, SeQF.SeQF, Swedish Qualification Framework (Sveriges referensram för kvalifikationer) och EQF, European Qualification Framework är delar av ett nytt internationellt samarbete samordnat av europakommissionen. Förslaget till EQF godkändes redan 2008 av Europaparlamentet och nu i april, 10 år senare, var allt igång.

KVALITETSSÄKRAD UTBILDNING SOM GÄLLER I HELA EUROPA

Både EQF och SeQF är definitivt något svenska studenter bör lägga på minnet eftersom en SeQF-godkänd examina alltså är accepterad över hela Europa. Från Island till Sverige till Kosovo till Cypern. Pär Sellberg är handläggare vid Myndigheten för Yrkeshögskolan som har uppdraget att kvalificera svenska utbildningar utifrån det nya systemet.

– SeQF är en referensram som i sin tur refererar till en europeisk referensram för kvalifikationer (EQF). Den handlar om vilken kvalifikationsnivå en examen ligger på, hur avancerad den är.

– Vilka är fördelarna med SeQF?
– Att ha en nivåplacerad kvalifikation har en fördel på det sättet att när man kommunicerar med arbetsgivare utomlands så får de direkt en uppfattning om hur avancerad den sökandes utbildningsnivå är.

– Är det en fördel även utanför Europas gränser?
– Sannolikt! EQF är en referensram som är känd utanför Europa, och det finns utomeuropeiska länder som har valt EQF som en bra referensram för kvalifikationer. Så det här är egentligen en ganska världsomspännande trend, att man mer och mer börjar titta på referensramar.

Allt som allt är 39 länder involverade i den europeiska reformen, och precis som Pär Sellberg säger så vill fler och fler länder inkluderas. Exempelvis Hong Kong och Australien utvecklar nu sina egna referensramar för att motsvara EQF, och därmed också den svenska standarden SeQF. Referensramen är alltså inget litet projekt. Mats Engström, strategisk utvecklingschef på IHM, berättar att de förberett sig länge.

– Vi har arbetat med det här i flera år och skickade in en ansökan i oktober förra året. Igår fick vi det officiella beslutet att IHM bedöms som en kvalitetsmässig, högtstående institution och att vi klarar av att leverera de resultat vi förbundit oss att leverera.

För mer information, kontakta Mats Engström, mats.engstrom@ihm.se, tel. 0704-21 21 65.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Linda Thyrén

Linda Thyrén

Presskontakt CMO 031 335 20 06
Mats Engström

Mats Engström

Presskontakt Kompetensutvecklingsexpert IHM Business School

Inspiring people to create future business

IHM Business School erbjuder affärsutbildningar för människor som vill utvecklas mot tydliga mål och skapa resultat i sin yrkesroll. Våra program formas av näringslivets krav på aktuell kunskap och färdigheter inom marknadsföring, ledarskap, affärsekonomi och försäljning.

Vi erbjuder öppna utbildningar och skräddarsydda program för människor, företag och organisationer, på heltid och parallellt med jobb.

Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan starten 1966 har drygt 50 000 personer examinerats från IHM.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola ägd av den ideella stiftelsen IHM.