Gå direkt till innehåll
IHM firar 10 år med Yrkeshögskolan

Pressmeddelande -

IHM firar 10 år med Yrkeshögskolan

Med en lång tradition av praktiskt utbildning var det naturligt för IHM Business School att ta sig an Yrkeshögskolan för tio år sedan. Med facit i hand har den praktiknära utbildningsformen uppvisat smått fantastiska resultat och ritat om kartan för svensk utbildningssektor och arbetsmarknad.

Det var den 1 juni 2009 som Myndigheten för Yrkeshögskolan grundades och kort därpå hade IHM startat upp sina första YH-utbildningar. Den centrala tanken med utbildningsformen var att arbetsmarknad och näringsliv skulle vara djupt involverad i hela utbildningsprocessen, vilket varit IHMs egna utbildningsmodell sedan skolan grundades för 50 år sedan. Det första året beviljades totalt 79 statligt finansierade YH-utbildningar i Sverige, idag är den siffran uppe på 855. Utbildningsformen kan därmed inte beskrivas på något annat sätt än en succé.

– Läget är att vi har drygt 30 000 årsplatser, de studerande är nöjda och övergången i jobb är väldigt hög, 93 procent. Det har skett en konsolidering av systemet under tio år där vi sakta men säkert blivit bättre, vi levererar det som förväntas av oss, säger Thomas Persson, generaldirektör vid Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Hyllningarna ser inte heller ut att avta, i nuläget genomförs Yrkeshögskolans kraftigaste expansion någonsin och målet är att kunna erbjuda 45 000 utbildningsplatser år 2022. Samtidigt har regeringen i årets höstbudget beslutat att utbildningsformen också ska rymma kortare spets- och påbyggnadsutbildningar som riktar sig till redan yrkesverksamma.

– Inom Yrkeshögskolan så kommer det finnas väldigt korta utbildningar, från två veckor upp till 20 veckor och som är upplagda på ett sådant sätt att du kommer kunna arbeta parallellt, kanske till och med heltid. Den typen av utbildningar kommer vara mycket större om ytterligare 10 år och det bygger på resonemanget att individer behöver kunna fylla på kompetens för att kunna klara av sin nuvarande arbetsuppgifter, säger Thomas Persson.

IHM:s Yrkeshögskola

IHM Business School har utbildat inom Yrkeshögskolan sedan dess start och precis som för utbildningsformen i stort har efterfrågan ökat markant på IHMs Yrkeshögskoleutbildningar. Från 450 till 1500 utbildningsplatser på tio år, vilket i dagsläget placerar IHM som den sjätte största utbildningsanordnaren inom YH, och som den största inom sitt utbildningsfält: Ekonomi, administration och försäljning.

– Vi samarbetar idag med över 2000 företag i svenskt näringsliv och de efterfrågar fler IHM-studenter än vad vi i dagsläget hinner med att utbilda. I takt med den ökade rörligheten på arbetsmarknaden blir YH en allt viktigare rekryteringskanal för svenska företag, säger Tommy Persson, ansvarig för IHM:s Yrkeshögskola.

Varför är just IHM:s YH-erbjudande så lockande?

– För att våra studenter får attraktiva jobb och är väl rustade för utmaningarna inom svenskt näringsliv. Våra utbildningar möjliggör och säkrar våra studenters framtid. Det beror också på att vi har ett högt förtroende hos våra samarbetsföretag och att vi uppvisar goda resultat i de kvalitetsgranskningar som görs av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Tommy Persson beskriver att Yrkeshögskolans tioåriga expansion är sammanlänkad med samhällets accelererande utvecklingstempo. Han menar att hastigheten både inom teknikutveckling och arbetsmarknad är långt mycket snabbare än vad traditionell utbildning klarar av att skapa kunskap kring.

– Vad vi ser idag är att efterfrågan på kompetens förändras snabbare än den akademiska världens möjlighet att producera forskningsresultat. Det gör att yrkeshögskolan blir en allt viktigare rekryteringskanal för att snabbt hitta skräddarsydd kompetens inom nya och framväxande yrkesroller.

Hur påverkar detta studenternas val av utbildningsform?

– Vi ser att Yrkeshögskolan allt tydligare utmanar de traditionella utbildningsformerna i valet om den bästa karriärvägen. Samtidigt har ju så klart universitet och högskola lättare att attrahera sökanden med intresse för forskning - medan över 90 procent av de som går en yrkeshögskoleutbildning får jobb i direkt anslutning till utbildningen, säger Tommy Persson.

Den praktiska inriktningen är kanske kärnan i den hyllade tio-åringens framgång och förutsättningen för dess fortsatta expansion. Tommy Persson påpekar att en av huvudanledningarna till att IHM lyckats så väl inom YH är att IHM fokuserar på praktisk pedagogik inom alla sina erbjudanden.

– Yrkeshögskolan som utbildningsform sammanfaller väl med IHM:s tradition av en verklighetsnära affärsskola, vi startade som ett praktiskt alternativ till teoretisk affärskunskap. Vi använder verkliga affärscase och lärare med aktiva positioner i näringslivet inom alla våra erbjudanden, oavsett om det rör sig om yrkeshögskola, företagsutbildningar, kurser för yrkesverksamma eller utbildningar inom vårt Diplomerad marknadsekonom (DIHM)-program, säger han.

Arbetsmarknaden är idag i stort behov av praktisk kompetens och Tillväxtverket rapporterade nyligen att runt en tredjedel av alla Sveriges företag ser kompetensbrist som den största orsaken till sin tillväxtproblematik. I mötet med detta behov kommer förmodligen yrkeshögskola och praktisk utbildning vara vägledande även de nästkommande tio åren - för arbetsmarknad och näringslivet kommer knappast kräva mindre kompetens 2029.

Vill du veta mer om IHM:s framtidsorienterade utbildningserbjudanden, gå in på www.ihm.se

Där kan du också läsa hela intervjun med Yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Ämnen

Kategorier

Regioner


IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö och ute hos våra kunder. Vi utvecklar kompetensen som utvecklar näringslivet. Vårt uppdrag är att erbjuda människor och företag affärsutbildningar och samarbeten som är till nytta nu och i framtiden. Våra primära kompetensområden är inom marknadsföring, affärsutveckling, ledarskap, verksamhetsstyrning, försäljning och affärsekonomi. Vi formar och låter oss formas av omvärlden mitt i ett internationellt näringsliv som är under ständig förändring.

Kontakter

Linda Thyrén

Linda Thyrén

Presskontakt CMO 031 335 20 06
Mats Engström

Mats Engström

Presskontakt Kompetensutvecklingsexpert IHM Business School

Inspiring people to create future business

IHM Business School erbjuder affärsutbildningar för människor som vill utvecklas mot tydliga mål och skapa resultat i sin yrkesroll. Våra program formas av näringslivets krav på aktuell kunskap och färdigheter inom marknadsföring, ledarskap, affärsekonomi och försäljning.

Vi erbjuder öppna utbildningar och skräddarsydda program för människor, företag och organisationer, på heltid och parallellt med jobb.

Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan starten 1966 har drygt 50 000 personer examinerats från IHM.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola ägd av den ideella stiftelsen IHM.