Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Joel Hegardt ny ordförande i IHM Business Schools styrelse

Joel Hegardt har tillträtt som styrelseordförande för IHM Business School den 1/7 2019. Han har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom utbildningsväsendet och innehar sedan 2014 flera poster som styrelseordförande. Med sin gedigna kompetens bidrar Joel Hegardt med värdefulla insikter och entreprenöranda i IHM:s styrelse.

– Joel Hegardts relevanta och breda kompetens från skola och resultatinriktat styrelsearbete matchar IHM:s behov. Under Joels ledning ser vi nu mycket fram emot att ta nästa steg i våra ambitioner med fortsatt tillväxt, säger Claes-Göran Starud, tillförordnad styrelseordförande för IHM.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM.

Claes-Göran Starud återgår i samband med Joel Hegardts utnämning till sin tidigare roll som vice styrelseordförande, och Philip Palmgren som agerat vice styrelseordförande återgår till ordinarie ledamot.

Joel Hegardt har en juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg samt en Inköpsekonomexamen från IHM och är bland annat grundare av och ledamot i styrelsen för Amerikanska Gymnasiet. Han är medgrundare till föräldrakooperativet Skalman förskola i Särö, Kungsbacka samt rektor i grundskolan Vittra i Forsgläntan, Kungsbacka. Han har även arbetat som rektor för IT-Gymnasiet i Göteborg samt varit skolchef och sedan VD för fem gymnasieskolor som växte till fjorton gymnasieskolor inom Plusgymnasiet Sverige AB. När Plusgymnasiet gick samman med Academedia 2011 fick Joel även ansvaret För Drottning Blankas elva gymnasieskolor liksom Framtidsgymnasiets sju gymnasieskolor. Dessutom arbetar han som styrelseordförande för Gillis Edman, AME, Nämndemansgården samt Hegardt Invest, där han även är ägare.

– IHM befinner sig i ett mycket intressant skede då de som första privata skola i Sverige erbjuder sina studenter en examen på kandidatnivå. Med min erfarenhet av att leda skolor i en tillväxtfas ser jag nu fram emot att bidra till IHM Business Schools fortsatta framgångar, säger Joel Hegardt.STYRELSELEDAMÖTER FÖR STIFTELSEN IHM OCH IHM BUSINESS SCHOOL AB

  • Joel Hegardt, styrelseordförande
  • Claes-Göran Starud, vice ordförande
  • Philip Palmgren, ledamot
  • Kristina Cohn Linde, MIG
  • Henrik Friman, ledamot
  • Louise Brudö, ledamot
  • Jeanine Öhrstedt Holmgren, ledamot
  • Mats Engström, personalrepresentant
  • Patricia Åslin, facklig representant

Ämnen

Kategorier

Regioner


IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö och ute hos våra kunder. Vi utvecklar kompetensen som utvecklar näringslivet. Vårt uppdrag är att erbjuda människor och företag affärsutbildningar och samarbeten som är till nytta nu och i framtiden. Våra primära kompetensområden är inom marknadsföring, affärsutveckling, ledarskap, verksamhetsstyrning, försäljning och affärsekonomi. Vi formar och låter oss formas av omvärlden mitt i ett internationellt näringsliv som är under ständig förändring.

Presskontakt

Linda Thyrén

Linda Thyrén

Presskontakt CMO 031 335 20 06
Mats Engström

Mats Engström

Presskontakt Kompetensutvecklingsexpert IHM Business School

Inspiring people to create future business

IHM Business School erbjuder affärsutbildningar för människor som vill utvecklas mot tydliga mål och skapa resultat i sin yrkesroll. Våra program formas av näringslivets krav på aktuell kunskap och färdigheter inom marknadsföring, ledarskap, affärsekonomi och försäljning.

Vi erbjuder öppna utbildningar och skräddarsydda program för människor, företag och organisationer, på heltid och parallellt med jobb.

Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan starten 1966 har drygt 50 000 personer examinerats från IHM.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola ägd av den ideella stiftelsen IHM.