Blogginlägg -

Regeringen har förstått vikten av den digitala transformationen av svensk industri

Sverige var en av världens starkast skinande stjärnor under IT-boomen. Det innebär att förutsättningarna här har varit mycket goda för att även vara en spjutspets när det kommer till digitaliseringen av industrin. Sverige har också en historia med framgångsrika och innovativa industriföretag som blivit världsledande inom allt från skogs- och gruvdrift till bilindustri och energi. Om vi lyckas gifta samman vårt stora kunnande inom IT och telekom med vår traditionella industri ser framtiden mycket ljus ut för vårt land.

Regeringen och näringsminister Mikael Damberg inser uppenbarligen vikten av detta då de nu presenterar arbetet med ”Smart Industri” mer i detalj. Sveriges konkurrenskraft inom industrin ska accelereras genom satsningar inom framförallt fyra områden – Digitalisering (Industri 4.0), Hållbarhet (Hållbar produktion), Kompetens (Kunskapslyft industri), Innovationskraft (Testbädd Sverige). Detta i syfte att trygga sysselsättningen och skapa vilja i näringslivet att behålla och etablera ny produktion och forskning och utveckling i Sverige.

Det är förstås oerhört glädjande att regeringen gör denna satsning. Precis som Damberg säger så är det en nödvändighet om vi i Sverige ska fortsätta vara ett land med hög innovationsförmåga - och höja oss från dagens nivå.

Vi på IIOX arbetar varje dag med denna epokgörande transformation när vi hjälper traditionell industri (och andra företag) att ta steget in i framtiden. Efter transformationen får de effektivare processer, bättre koll och bättre lönsamhet. Vi är experter på denna överlevnadsfråga och vet vad som behöver göra och hur det ska göras.

Vi ser fram emot att berätta mer om vad vi redan idag gör inom "Smart Industri" för dig Mikael Damberg!

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • mikael damberg
  • smart industri
  • regeringen
  • iot
  • digitalisering
  • nyindustrialisering
  • digital transformation
  • industri
  • industri 4.0

Kontakter

Patrik Björkman

Presskontakt VD 070 320 14 24