Pressmeddelande -

IKEA skapar enklare vägar för arbetssökanden till jobb

IKEA har blivit beviljat finansiellt stöd på fem miljoner kronor från Tillväxtverkets satsning ”Enklare vägar till jobb och kompetens”. Bidraget innebär att IKEA kommer kunna frigöra handledare som dedikerat ska verka som brygga mellan myndighet, arbetssökanden – som idag står långt ifrån arbetsmarknaden – och en jobbmöjlighet inom IKEA.

– Att ta emot och rekrytera personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden kräver tid, kunskap och personal som finns tillgänglig som stöd i vardagen för individerna. Med detta finansiella stöd från Tillväxtverket kommer IKEA kunna frigöra handledare som blir den trygga bryggan mellan utanförskap och ett potentiellt jobb, säger Håkan Svedman, Sverigechef för IKEA-koncernen.

Tillväxtverket genomför en satsning, som omfattar totalt 170 miljoner och pågår mellan 2018-2020, för att skapa enklare vägar till jobb. Projekten som finansieras i satsningen ska syfta till att stärka näringslivets kompetensförsörjning och samtidigt bidra till ett mer jämställt och inkluderande näringsliv. IKEA har beviljats fem miljoner kronor, vilket kommer att fördelas över fem IKEA-varuhus i Sverige: Kungens kurva i Stockholm, Västerås, Älmhult, Helsingborg och Sundsvall. Pengarna kommer i huvudsak att spenderas på att frigöra handledare.

– Vi på IKEA är övertygade om att ett aktivt handledarskap på arbetsplatsen är den nödvändiga bryggan mellan näringsliv/företaget, myndigheter och individen. Vi tror att med en dedikerad handledare kommer IKEA kunna ta emot personer på ett sätt som inte bara leder till en minskad arbetslöshet, utan även minskat utanförskap, säger Björn Sarwien, diversity & inclusion manager, IKEA-koncernen i Sverige.

IKEA är ett inkluderande företag, för de många människorna, och har en målsättning att spegla samhället vad gäller mångfald bland medarbetarna. Därför passar samarbetet med Tillväxtverket IKEA mycket bra. Ett samarbete som kommer att sätta igång med omedelbar verkan. 

Ämnen

  • Sociala frågor, allmänt

Kategorier

  • ikea som arbetsgivare

OM IKEA I SVERIGE

IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA-produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 20 IKEA-varuhus, ett Service och Pick-up, en kökspop-up samt e-handel i Sverige. Varuhusen hade 38,1 miljoner besök och hemsidan 90 miljoner besök under verksamhetsåret 2017. I Sverige finns cirka 11 000 medarbetare inom IKEA-koncernen, varav cirka 8 200 inom varuhusorganisationen. www.IKEA.se.twitter.com/IKEASverige

Kontakter

Pressjour IKEA-koncernen Sverige

Presskontakt Pressjour för journalister och nyhetsmedia 0476-44 07 70