Skip to main content

IKEA testar odling på höjden för mer hållbar mat

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2017 09:10 CET

Den 6 december 2017 lanserar IKEA ett globalt test för urban odling på IKEA koncernens globala mötesplats, Hubhult, Malmö. Det är det första steget för att undersöka möjligheten för IKEA att bli självförsörjande med egenodlade grönsaker. 

Det är uppskattat att det kommer krävas ytterligare 5 miljarder ton mat till den globala befolkningen 2050. Dock används idag redan en stor del av den odlingsbara marken. Därför kan urban odling vara en av lösningen för att möta utmaningen kring framtidens matproduktion.

IKEA vill kunna erbjuda hälsosam och hållbar mat, till såväl medarbetare i våra personalmatsalar men även till kunder i våra restauranger. Det här är också ett sätt för IKEA att inspirera kunder till att välja mer hälsosam och mer hållbar mat hemma. Med hjälp av innovativa lösningar som urban odling, kan IKEA bli en del av lösningen när det kommer till en mer hållbar matproduktion.

- IKEA vill ha en positiv påverkan på människor och miljö. Det här är ett spännande och viktigt steg i vår resa. Med hjälp av innovation kan vi producera mer hälsosam och mer hållbar mat, säger Catarina Englund, Sustainability Innovation Manager, IKEA koncernen.

Med fokus på innovation
Urban odling bygger på principen att kunna odla växter och grönsaker i urbana miljöer. Vertikal odling i urbana miljöer bygger på höjden och fördelen med denna typ av odling är att det inte behöver direkt solljus utan kommer att försörjas med LED belysning. Till skillnad från traditionell odling kräver vertikal odling upp till 98 procent mindre vatten, växer upp till 3 gånger snabbare och kräver inga bekämpningsmedel. Det bidrar även till ett minskat matsvinn och mindre miljöutsläpp. På så sätt bidrar detta till ett minskat klimatavtryck.

- Om det visar sig att testet får ett lyckat resultat kan projektet implementeras i en större skala inom IKEA, avslutar Catarina Englund.

Fakta urban odling

  • Kräver upp till 98 procent mindre vatten än traditionell odling.
  • Växer upp till tre gånger snabbare.
  • Kräver inga bekämpningsmedel.
  • Mindre matsvinn, eftersom önskad mängd kan odlas.
  • Oberoende av klimat.
  • Minskad vattenkonsumtion och miljöutsläpp och därmed ett minskat klimatavtryck.

OM IKEA I SVERIGE

IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 20 IKEA varuhus, ett Service och Pick-up, IKEA Kök samt e-handel i Sverige. I Sverige finns ca 11 000 medarbetare inom IKEA koncernen, varav ca 7000 inom varuhusorganisationen. www.IKEA.se.