Gå direkt till innehåll
Jonas Hagelqvist, vd IKEM
Jonas Hagelqvist, vd IKEM

Nyhet -

Facken nonchalerar strukturproblemen

Världsekonomin viker, svensk produktivitetstillväxt är svag och många industribranscher känner tydligt av konjunkturnedgången. För allt fler är det så allvarligt att varsel står för dörren. Facken inom industrins löneyrkande på tre procent är inte alls i samklang med företagens försämrade ekonomiska läge. Det skriver Jonas Hagelqvist vd IKEM och sju andra företrädare för industrins arbetsgivarorganisationer i en gemensam debattartikel i Dagens Industri. 

I debattartikeln lyfter de bland annat att Sverige har bland de högsta arbetskraftskostnaderna i jämförelse med de flesta andra konkurrentländer, att allt fler rapporter bekräftar bilden att avmattningen har gått i snabbare takt än väntat och att produktivitetstillväxten växlat ned rejält både i Sverige och globalt.

Mot den bakgrunden menar man att fackens krav på tre procent i löneökningar är nära på oansvarigt och för fram följande:

Om vi vill skapa en långsiktig stabil utveckling och agera för svensk ekonomis bästa så måste vi –industrins parter – för det första komma överens om löner som förbättrar svensk konkurrenskraft. Det är en tuff global marknad. Vi behöver nu stärka företagens konkurrenskraft genom att inte öka våra kostnader mer än i omvärlden. Vi får inte prisa ut oss.

För det andra måste vi öka tillväxten i produktiviteten. En viktig parameter för en nödvändig produktivitetsökning inom industrin är mer flexibla avtal. Företagen behöver bättre regler som ökar effektiviteten i verksamheterna.

För det tredje behöver vi ha ett tydligt fokus på de viktiga framtidsfrågorna. Industrin behöver hitta lösningar på morgondagens utmaningar och problem. Tillsammans med facken har vi ett stort och viktigt arbete framför oss beträffande bland annat kompetensförsörjning, säkra arbetsplatser och trygghet i arbetslivet. Avgörande är att parterna framöver sluter avtal som på ett ansvarsfullt sätt värnar konkurrenskraften för svensk industri.

Läs hela debattartikeln här

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag verkar inom det breda spannet av plast-, gummi-, kemi- och läkemedelsproduktion. Branschens totala förädlingsvärde uppgår till en knappt femtedel av den totala industriproduktionen i Sverige. 

Presskontakt

Ulla Nyman

Ulla Nyman

Presskontakt Chef opinionsbildning, Presskontakt +46 70 595 81 48
Åsa Näsman

Åsa Näsman

Presskontakt Social Media Manager +46730667757

Relaterat material