Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny rapport från IKEM: Långa tillståndsprocesser hotar svensk omställning

Svenska myndigheters regeltillämpning och tillståndsprocesser är klart sämre än jämförbara konkurrentländers. Något som gör att viktiga investeringar riskerar att inte bli av eller hamnar i andra länder. Det visar en ny rapport från IKEM där den kemirelaterade industrin, läkemedel, kemi, raffinaderi, plast och gummi har svarat på frågor om hur de ser på Sverige som industrination.

― Regeltillämpning och tillståndsprocesser är två faktorer som är väldigt betydelsefulla, särskilt nu när industrin planerar omfattande investeringar i hållbarare produktion. Sverige satsar stort på grön omställning inom industrin men långsam och oförutsägbar byråkrati kan leda till att investeringarna genomförs i andra länder eller inte blir av alls, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Kemira Kemi som ligger i Helsingborg har vid flera tillfällen påverkats negativt av att svenska myndigheters regeltillämpning och tillståndsprocesser är så långsamma och oförutsägbara.

― Jag förstår att, och delar uppfattningen, att ett regionalt perspektiv måste finnas med i en prövning. Vi menar dock att myndigheterna också måste lyfta blicken och även se till nyttan i ett nationellt perspektiv. Man måste förstå meningen och syftet med en ansökan. Det är extra viktigt idag när vi står inför stora utmaningar om en ökad hållbarhet där klimat och miljömål är satta på både nationell och global nivå. För att stå oss i internationell konkurrens och få fler investeringar till Sverige måste vi även få tillståndsprocesser som är mer förutsägbara och snabbare än de är idag. Den information Länsstyrelserna efterfrågar är inte sällan oproportionerlig till ärendets risk, omfattning och komplexitet. Här upplever vi också att det finns stora skillnader mellan landets länsstyrelser, säger Peter Kihlgren, vd Kemira Kemi.

IKEM:s rapport bygger på en enkät som besvarats av den kemirelaterade industrin, läkemedel, kemi, plast och gummi samt raffinaderier. Det är industrigrenar som sammantaget står för ungefär 20 procent av svensk varuexport. Dessutom står de för 40 procent av de industriella utsläppen vilket gör branschens gröna omställning viktig för Sverige.

Två områden där Sverige har uppenbara styrkor, samtidigt som de tillmäts mycket stor vikt bland företagen, är politisk stabilitet/rättssäkerhet och välutbildad personal. För båda områdena noteras positiva nettotal. Andra svagheter som företagen pekar ut är Sveriges geografiska läge och arbetskraftskostnaderna. Områden som har stor betydelse men som är svåra att påverka, till skillnad från hur man hanterar tillstånd för investeringar.

Förklaring tabell (Se tabell Svenska konkurrensförhållanden nedan)

IKEM har frågat företagen hur de ser på svenska styrkor och svagheter. I tabellen redovisas nettotalen för de olika parametrarna, dvs andelen företag som anser att Sverige inom aktuellt villkor har en relativ fördel, minskat med de företag som, tvärtom, anser att Sverige erbjuder en relativ nackdel. Ju högre positiva tal – desto tydligare ett förhållande till Sveriges fördel. Vid stora negativa tal har Sverige i stället problem med att klara konkurrensen mot omvärlden.

För att kunna avgöra hur viktigt en viss parameter är för företagens vilja att satsa i Sverige har de även fått svara på hur viktigt respektive villkor är.

Fakta om kemiindustrin i Sverige

Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummi-branscherna, står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri. Ungefär 85 procent av den totala produktionen går på export, vilket motsvarar 20 % av den svenska varuexporten.

Fakta om Kemira Kemi AB

Kemira Kemi AB, som ligger i Helsingborg, ingår i den finländska kemikoncernen Kemira. Företaget producerar kemikalier som förbättrar effektiviteten i kundernas vatten-, energi- och råmaterialhantering. Kemira Kemi bidrar även med expertiskunskap och kompetens om hur produkterna kan användas på bästa sätt. Hållbarhetsaspekter ett viktigt inslag i företagets verksamhet, inklusive att driva på för innovationer som förbättrar hållbarheten jämfört med teknik och produkter som redan finns på marknaden.

För mer information kontakta:

Rebecca Wennerberg, miljöjurist, IKEM, tel +46 70 590 13 56, e-post rebecca.wennerberg@ikem.se.

Peter Kihlgren, vd Kemira Kemi, tel +46 73 719 11 16, e-post peter.kihlgren@kemira.com.

Vill du ta del av alla våra pressmeddelanden och nyheter. Gå in på www.mynewsdesk.com/se/ikem och klicka på Följ.

Ämnen

Kategorier


Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag verkar inom det breda spannet av plast-, gummi-, kemi- och läkemedelsproduktion. Branschens totala förädlingsvärde uppgår till en knappt femtedel av den totala industriproduktionen i Sverige. 

Presskontakt

Rebecca Wennerberg

Rebecca Wennerberg

Miljöjurist på IKEM

Relaterat innehåll

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar inom kemi i vid bemärkelse

IKEM:s medlemsföretag verkar inom det breda spannet av plast-, gummi-, kemi- och läkemedelsproduktion. IKEM företräder också medlemmar från t ex sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor. Branschens totala förädlingsvärde uppgår till en knappt femtedel av den totala industriproduktionen i Sverige. Exportvärdet var 270 miljarder kronor 2017.

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM
Storgatan 19
102 16 Stockholm
Sverige