Pressmeddelande -

Orealistiska löneökningskrav från industrifacken

I dag, måndag den 4 november, presenterade facken inom industrin, sina gemensamma krav inför 2020 års avtalsförhandlingar. Det sker i ett läge när världsekonomin viker och produktivitetstillväxten fortsätter att sjunka. Flera industribranscher känner tydligt av konjunkturnedgången och för vissa är det så allvarligt att varsel står för dörren.

– Var har facken varit under hösten? Den globala avmattning som inleddes kring årsskiftet 2017–2018 fortsätter. Skogsindustrin går sämre än vanligt och stålindustrin går mycket sämre än vanligt, att i det läget gå ut med ett bud på nivån känns helt orealistiskt, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Utgångspunkten för lönebildningen på svensk arbetsmarknad är att industrin sätter ett lönemärke som övriga på arbetsmarknaden sedan följer. Det är en god ordning eftersom vi Sverige är extremt beroende av omvärlden, men då krävs det också att fackens krav tar hänsyn till vad att det nu sker en tydlig inbromsning i den globala ekonomin. Tyvärr så syns det ännu inga tydliga tecken på att botten är nådd. Läget förvärras av globala handelskonflikter och osäkra spelregler.

Det är ökad produktivitet, att varje person producerar mer, som är grunden för företagens möjlighet att höja lönerna, då kan företagen behålla både kunder och medarbetare.

– Vi i Sverige har bland de högsta arbetskraftskostnaderna i världen. När det ekonomiska läget försämras behöver löneökningarna vara lägre än i tidigare avtalsrörelser. För att öka konkurrenskraften måste vi växla ner, säger Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.

Lön är en stor kostnad i många företag. När det ekonomiska läget försämras behöver löneökningarna vara lägre än i tidigare avtalsrörelser. Då blir det lättare för företagen att behålla både kunder och medarbetare.

För ytterligare information, kontakta

Marina Lähteenmaa, kommunikationschef Industriarbetsgivarna
Mobil: 072-247 50 33
E-post: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

Ulla Nyman, chef opinionsbildning IKEM
Mobil 070-5958148
E-post: ulla.nyman@ikem.se

Om Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Pressbilder på Per Hidesten finns här.

Om IKEMIKEM är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar inom kemi i vid bemärkelse. IKEM:s medlemsföretag verkar inom det breda spannet av plast-, gummi-, kemi- och läkemedelsproduktion. IKEM företräder också medlemmar från t ex sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor. IKEM företräder ca 1400 medlemsföretag med 70 000 medarbetare.

Pressbilder på Jonas Hageqvist finns här

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Kategorier

  • konjunktur
  • avtal 20
  • ikem
  • industri
  • kemi
  • kemiindustrin
  • industriarbetsgivarna

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag verkar inom det breda spannet av plast-, gummi-, kemi- och läkemedelsproduktion. Branschens totala förädlingsvärde uppgår till en knappt femtedel av den totala industriproduktionen i Sverige. 

Kontakter

Åsa Näsman

Presskontakt Social Media Manager +46730667757

Margareta Bosved

Presskontakt Kommunikationschef +46 72 203 15 93