Gå direkt till innehåll
Kemins dag 2019. Signe och Linn, klass 5, Fryxellskolan i Västerås gör årets experiment
Kemins dag 2019. Signe och Linn, klass 5, Fryxellskolan i Västerås gör årets experiment

Pressmeddelande -

Sveriges största kemiexperiment: 110 000 barn och unga är med ”Vi vill se nya världsrekord”

Den 18-19 oktober på Kemins Dag genomför 110 000 barn och

ungdomar Sveriges största kemiexperiment på temat periodiska systemet.
Med årets Kemins Dag lyfter vi fram Sveriges stolta kemihistoria och inspirerar till nya kemiinnovationer, säger Ulla Nyman, chef för opinionsbildning på IKEM.

Periodiska systemet, som i år firar 150 år, kan liknas vid en karta över hittills upptäckta grundämnen, ett område där Sverige utmärker sig. Exakt hur många grundämnen som upptäckts av svenskar beror på hur man räknar, men 23 är det antal som oftast brukar nämnas. Det är flest upptäckta grundämnen per capita i hela världen.

”Framstående kemiforskning i Sverige”

– Vi i Sverige har en stolt kemihistoria och vi har fortfarande mycket spännande och framstående kemiforskning, men om vi ska fortsätta ligga i topp måsta fler unga förstå hur roligt och spännande det är med kemi. Därför är Kemins Dag så viktig, säger Peter Somfai, ordförande i Nationalkommittén för kemi och professor vid Lunds universitet.

Under Kemins Dag får eleverna se en lärarledd demonstration av några metallsalters lågfärger. När svenska kemister under 1700- och 1800-talet undersökte mineraler och upptäckte grundämnen, använde de bland annat lågfärger som analysmetod. Det är den historiska delen av experimentet.

För att inspirera tankar om framtidens innovationer får eleverna arbeta med plast som smälter redan vid 60 grader och som därför kan formas med händerna, och som dessutom går att smälta och forma om flera gånger.

Unga kan utveckla hållbara produkter

Kemiindustrin (raffinaderi, plast, gummi, kemi och läkemedel) är viktig för Sverige. Den står idag för en femtedel av svensk varuexport.

– I övergången till mer cirkulära produktionsmetoder och för att företagen ska kunna utveckla nya hållbara produkter behövs unga människor som vill vara med och ta fram nya kemiinnovationer. Vi vill helt enkelt ha hjälp att sätta nya världsrekord, säger Ulla Nyman, chef för opinionsbildning på IKEM.

Skolor, science centers och museer

Kemins Dag riktar sig till barn på mellanstadiet, men firas även på högstadiet och gymnasiet på några skolor. Dessutom arrangerar flera science centers speciella Kemins Dags-aktiviteter. Arrangörerna IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, Nationalkommittén för kemi, Kemilärarnas resurscentrum och Kemisamfundet – hoppas att Kemins Dag ska inspirera, så att fler unga får upp ögonen för kemins möjligheter.

Teknikens Hus i Luleå tar emot skolor fredagen den 18 oktober. På helgen 19-20 oktober är det öppet för allmänheten.

För mer information om Kemins Dag, kontakta: Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM, 070-5958148, ulla.nyman@ikem.se

Vill du besöka en skola? För information om vilka skolor som deltar i Kemins Dag, kontakta:
Andreas Nylander, presskontakt Kemins Dag, 073-7082380, andreas.nylander@ikem.se

För mer information, besök gärna: www.keminsdag.se   

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag verkar inom det breda spannet av plast-, gummi-, kemi- och läkemedelsproduktion. Branschens totala förädlingsvärde uppgår till en knappt femtedel av den totala industriproduktionen i Sverige. 

Presskontakt

Ulla Nyman

Ulla Nyman

Presskontakt Chef opinionsbildning, Presskontakt +46 70 595 81 48
Åsa Näsman

Åsa Näsman

Presskontakt Social Media Manager +46730667757

Relaterat material