Blogginlägg -

De nya jobben i digitaliseringens tidevarv

Stiftelsen för strategisk forskning ordnade ett intressant seminarium om effekterna av digitaliseringen, mer specifikt på arbetsmarknaden.

De har i en studie tittat på vad som redan har hänt till följd av digitaliseringen mellan 2006 och 2011. Den visar att 450.000 arbeten har automatiserats bort; vilket motsvarar en takt av ca 2% per år, så det händer redan.

Löpande ser man också att tekniken blir alltmer intelligent och att fler och fler yrkeskategorier kommer att kunna automatiseras bort.

De har också gjort prognoser på hur nya jobb kommer att utvecklas i förhållande till de som försvinner. T.ex. så kommer det att bli många nya jobb inom IT-utveckling samt jurister, men också inom många serviceyrken kopplade till turism och livsmedel. Dock visar dessa studier att nettoeffekten kommer att vara negativ, d.v.s. fler jobb kommer att försvinna än som kommer till. 

Nu är ju prognoser inte sanningen och man kan säga att det enda man vet är att det inte blir så. Det viktiga blir ju då vad det går att göra för att det ska bli så bra som möjligt och detta diskuterades i en paneldebatt där bl.a. framtidsminister Christina Persson deltog. Både Stefan Fölster från Reforminstitutet och Anna Breman från Swedbank visade att de länder som bäst klarar av att reformera sig är de som har bäst förutsättningar att lyckas att skapa nya jobb.

Några intressanta slutsatser:

  • Arbete kommer förmodligen inte att kunna vara den främsta skattebasen.
  • Det behövs en bra innovationspolitik.
  • Det behövs en innovativ politik för utbildning, som innefattar ett livslångt lärande.

Christina Persson öppnade också tydligt för att nästa stora skattereform närmar sig, men att en sådan kräver ett brett parlamentariskt stöd.

Digitaliseringen känner inga gränser och en utmaning för en nationalstat blir hur hantera sin skatte- och arbetsmarknadspolitik i förhållande till omvärlden. Fördelningspolitiken blir också en viktig fråga när polariseringen tenderar att öka.

Kanske mest intressant är att Charles Darwins ordspråk från 1809 är mer aktuellt än någonsin; Det är inte de största eller de mest intelligenta som har bäst förutsättningar att överleva, utan de som har bästa förmågan att anpassa sig till förändring. Det tycker jag känns oerhört spännande och hoppingivande.

Detta var min sista spaning från Almedalen för i år.

Trevlig sommar!

Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef, IL Recycling

#inlägg 10 från Almedalsveckan 2015 

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • digitalisering
  • lars-gunnar almryd
  • almedalsveckan 2015
  • almedalen
  • il recycling

Kontakter

Anna Björksten

Presskontakt Kommunikationschef 010 452 51 38