Pressmeddelande -

Kösystemet Q-channel lanserar sitt pressrum på Newsdesk

Q-channel levererar bara moderna kösystem helt anpassade efter kundens behov.

Intresset för kösystemet Q-channel har under senaste åren ökat kraftigt eftersom det inte funnits
liknande system på markanden. Efterfrågan på ett modernt kösystem har ökat inom alla branscher, där varje bransch har sina specifika behov beroende på hur verksamheten ser ut.

Q-channel är ett företag som levererar moderna, flexibla kösystem komplett med hårdvara och mjukvara som ger dina kunder möjlighet att nyttja väntetiden på ett bättre sätt. Allt för att ge ökad effektivitet, flexibilitet, lägre kostnader, effektivare kundflöde och bättre kundservice. Vi är ensamma om att leverera kösystem, receptionssystem och digital signage från en och samma plattform. Vi skräddarsyr avancerade kö- och receptionssystem som gör det enkelt för kunden.

Vad vi gjort är att ersätta den fysiska köknappen med en touchsdisplay och nummerskyltarna med röda lysdiodioder med LCD/LED displayer. Allt styrs av ett avancerat system med en flexibel och enkel hantering. Genom att använda en touchdisplay för visning av olika kötyper, som din kund kan välja att ta kölapp till, kan du snabbt och enkelt anpassa informationen på denna. Det är lätt att lägga till och ta bort kötyper efter behov eller annan information.

LCD/LED displayerna som används för visning av köinformation kan smidigt kombineras för att publicera reklam och annan information.

Q-channel är ett modernt affärssystem för köhantering, besöksräkning, registrering och rapportering. Vi integrerar andra affärssystem och digital signage. Q-channel utgör en bas för att nyttja andra funktioner i mötet med kunden. Q-channel innehåller förutom funktioner för att hantera olika kötyper, dynamiska köer även funktioner för bokade möten, som även integrerats med vidarekoppling till sms för personalen. Även kunden kan välja att få ett sms gällande sin köplats och när det är dennes
tur. Integration av köinformation i kundens egen app ingår i Q-channel.

Statistik såsom kölängder, kötider etc. genereras med automatik och kan t ex.hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm. Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

I Q-channel krävs inga dyra specialkölappar utan systemet nyttjar vanligt standard kvittopapper som
butikerna oftast redan använder i sina kassaapparater.

Vi finns i Kista Science Tower och levererar kösystem över hela Norden. Försäljningen sker via återförsäljare samt vårt systerföretag Image Media Channel som även svarar för projektledning och
support.

Intresset för kösystemet Q-channel har under senaste åren ökat kraftigt eftersom det inte funnits liknande system på markanden. Tidigare har alla företag och myndigheter endast kunnat köpa en sorts kösystem och vi märkte snabbt att vi fyllde ett behov och en efterfrågan på modernare och anpassningsbara lösningar. Efterfrågan på ett modernt kösystem har ökat inom alla branscher, där varje bransch har sina specifika behov beroende på hur verksamheten ser ut. Q-channel skräddarsyr kösystemet och tjänsterna helt efter kundernas behov och önskemål. Vi levererar konkreta lösningar som hjälper våra kunder i deras dagliga arbete. Det finns också ett starkt intresse hos våra kunder att kösystemet ska passa in i kundens miljö och design. Kösystemet skall vara en del i inredningen som är unik för butiken eller butikskedjan och då skall kösystemet ha en design som passar in i denna. Man vill inte ha ett kösystem som ser likadant ut som hos konkurrenten och som ser föråldrat ut i förhållande till övrig modern inredning.

Sedan ett år tillbaka har vi även tagit fram ett paketerat litet kösystem, Q-smart, som också är flexibelt och går att anpassa efter behov hos kunderna, men det omfattar inte alla tjänster som vi erbjuder inom Q-channel. Q-smart passar mindre företag som har behov av att organisera kundflödet och genom sin lättillgängliga statistik planera personalbehov vid olika tidpunkter etc. Q-smart har också gett oss möjlighet att sälja via återförsäljare och vi är mycket glada att kunna presentera ett antal återförsäljare som under slutet av förra året kom igång med försäljningen av Q-smart. Vi jobbar nu vidare på att få kontakt med fler intresserade återförsäljare både i Sverige och utanför Sverige.

Vår vision är att kösystemens roll förändras och utvidgas och får en större betydelse för företag och myndigheter när det gäller mötet med kunden och därför liknar mer ett affärssystem. Kösystemens roll fokuseras mer kring personal och resursplanering samt att effektivisera och minimera köandet samt även att vara en naturlig plattform för annonsering och information.

Kösystemet Q-channel finns på bankkontor, apotek, livsmedelsbutiker, serviceverkstäder, vårdcentraler, sjukhus och bibliotek runtom i Sverige.

Q-channel – den nya generationens kösystem!

Länk till Q-channel pressrum

Filmen om Q-channel

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

 • Data, Telekom, IT

Kategorier

 • queue ticket
 • queue management
 • queue management system
 • kölappssystem
 • kölappar
 • kölapp
 • kundflöde
 • kundflödessystem
 • kund tv
 • digital skyltning
 • digital signage
 • kösystem

Image Media Channel som funnits i 11 år, och som har installationer från Haparanda till Ystad, levererar system för digital signage. Installationer finns inom banker, butiker, försäkringsbolag, apotek, skolor, bibliotek, bilindustrin och hotell. Systemet förekommer även som interninformationssystem inom byggbranschen och på tidningar och tidningstryckerier. Image Media Channel har sedan starten ett nära samarbete med etablerade media.

www.imagemediachannel.se

www.q-channel.se

Bo Stintzing

08-203020

Kontakter

Anna Argelius

Presskontakt 08-4774503