Gå direkt till innehåll
ImagineCare, AsthmaTuner och Region Östergötland i ett unikt samarbete kring egenmonitorering av astma

Pressmeddelande -

ImagineCare, AsthmaTuner och Region Östergötland i ett unikt samarbete kring egenmonitorering av astma

ImagineCare, Sveriges marknadsledande plattform för egenmonitorering inleder tillsammans med AsthmaTuner ett samarbete med Region Östergötland där regionens astmapatienter erbjuds hälsofrämjande råd och stöd för egenvård där tryggheten är som störst – i hemmet, sommarstugan eller på jobbet.

” Vi på ImagineCare tror att egenmonitorering och preventiv vård är en förutsättning för att möjliggöra en god och nära vård för alla. I Region Östergötland har vi hittat en perfekt utvecklingspartner och vårt gemensamma samarbete med AsthmaTuner kring astmakontroll är ytterligare ett steg i den riktningen. Det här samarbete kommer inte bara öppna upp för en bättre vård för astmatiker, det kommer att frigöra resurser för en bättre vård för så många fler”, säger Annette Brodin Rampe, vd på ImagineCare.

Astma är världens vanligaste kroniska sjukdom som idag kräver regelbunden uppföljning i den fysiska vården. Genom digital egenmonitorering kan patienterna själva mäta sin astma och direkt få individanpassade behandlingsinstruktioner via sin mobiltelefon eller surfplatta. För vården innebär det att man mer effektivt kan behandla och följa upp patienter med astma. Tidigare pilotprojekt med AsthmaTuner har visat på såväl tidsvinster som förbättrad astmakontroll bland patienter. Målet är att tidigt upptäcka tecken på försämrad astmakontroll och kunna sätta in åtgärder. Under pandemitider möjliggör också egenmonitorering att vården kan följa upp patienter i riskgrupper och genomföra mätningar på distans enligt riktlinjer för god astmavård.

AsthmaTuners vd, Eric Alhanko, kommentarer samarbetet, ”AsthmaTuner har utvärderats i flera kliniska studier och resultaten visar att verktyget ger både bättre astmakontroll för patienter och sparar tid för sjukvården. Vi ser verkligen fram ett mot det här samarbetet som öppnar upp för fler astmatiker att få kontroll på sin astma och möjliggör för digitala astmabesök med hemspirometri.”

Erik Reinicke, ansvarig projektledare Region Östergötland, ”vi i Region Östergötland har i vårt partnerskap med ImagineCare uttryckt vårt behov av att monitorera astma. Vi tror väldigt mycket på det här samarbetet mellan ImagineCare och AsthmaTuner. Genom egenmonitorering kan vi i vården finnas där patienten är som tryggast och då får vi förutsättningar för en bättre vård. Egenmonitorering är ett strategiskt verktyg för Region Östergötland i arbetet med Nära och god vård och möta ambitionerna i e-Hälsa 2025.”

Ämnen

Kategorier


ImagineCare är en marknadsledande aktör inom digital hälsomonitorering av patienter, så kallad egenmonitorering. ImagineCares datadrivna plattform skapar förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande egenvård. Människor med kroniska sjukdomar, såsom bland annat hjärtsvikt och diabetes, ges stöd där tryggheten är som störst – i hemmet eller var än patienten befinner sig.

ImagineCares lösning inkluderar hela människan. Genom att regelbundet följa upp livskvalitet och levnadsvanor kan hälso- och sjukvårdpersonalen erbjuda stöd för förändring eller hjälpa patienten vidare. ImagineCares lösning möjliggör nya arbetssätt för vården – med ökad trygghet och delaktighet i den egna vården som ett resultat. Vårt mål är att människor ska kunna ta kontroll över sin egen hälsa och på sikt samtidigt minska vårdkonsumtionen i samhället.

ImagineCare föddes 2013 som ett innovationsprojekt i sjukvårdssystemet Dartmouth-Hitchcock i USA och är utvecklat i samarbete med Microsoft. Läs med på www.imaginecare.com

Presskontakt

Cecilia Meller

Cecilia Meller

Presskontakt Kommunikationschef +46 791 039 039

Vi möjliggör framtidens proaktiva vård

ImagineCare är marknadsledande inom egenmonitorering, en proaktiv vårdform som mäter en patients hälsovärden i det egna hemmet med samma medicinska trygghet som på sjukhus.

ImagineCare
Kungsgatan 8
11143 STOCKHOLM
Sverige