Gå direkt till innehåll
ImagineCare ny partner för integrerad egenmonitorering i Nederländerna

Pressmeddelande -

ImagineCare ny partner för integrerad egenmonitorering i Nederländerna

Founda Health, en plattform som kopplar ihop innovativa e-hälsolösningar med sjukhus, och ImagineCare, Sveriges ledande plattform för egenmonitorering, har ingått ett samarbete för att stärka erbjudandet om egenmonitorering av patienter till nederländska vårdgivare, primärt sjukhus. Samarbetet innebär även starten på en bredare satsning i Europa.

ImagineCares lösning möjliggör egenmonitorering av bland annat kroniska hälsotillstånd med samma medicinska säkerhet som på sjukhus och används idag av vårdgivare i svenska regioner. Plattformen tillåter även openEHR och kan enkelt integreras med andra lösningar för säker datadelning inom hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed säkerställs en patientcentrerad vård genom hela cykeln.

- Vi letar alltid efter de bästa innovationerna inom healthtech, såväl nationellt som internationellt, och är därför särskilt glada över samarbetet med ImagineCare. Vi delar visionen om ett modernt ekosystem som gynnar hela Health Continuum och ImagineCares kliniskt beprövade plattform kan skapa extra mervärde genom möjligheten till integration i befintliga arbetsprocesser, säger Jan Joost Kalff, VD på Founda Health. 

Såväl Founda Health som ImagineCare har internationellt sikte, med ett delat fokus på Europa och marknader såsom Tyskland och UK.

- Vården är pressad överallt och kraven kommer öka framåt i takt med en åldrande befolkning och minskad vårdkapacitet. För att öka tillgängligheten för de som behöver den allra mest, och samtidigt avlasta sjukvårdspersonalen, behöver vi ställa om från reaktiv till proaktiv vård och genom det minska behovet av inläggningar bland kroniskt sjuka. Vi ser fram emot ett samarbete där egenmonitorering kan hjälpa fler vårdgivare i Nederländerna och över Europa med den omställningen, säger Masoud Jadidi, Vice President International på ImagineCare.

Samarbetet är redan påbörjat med möjlighet för nederländska vårdgivare att redan nu integrera egenmonitorering genom ImagineCare.

Läs mer om ImagineCares lösning för Founda Health på foundahealth.com/apps/imaginecare

Ämnen

Kategorier


ImagineCare är marknadsledande inom egenmonitorering, en proaktiv vårdform som mäter en patients hälsovärden i det egna hemmet med samma medicinska trygghet som på sjukhus. Vi tror att en modern vård kräver nya arbetssätt, där egenmonitorering möjliggör ett skifte från reaktiv till proaktiv vård. Målet är att vår plattform ska ge ökad hälsa med färre inläggningar. Det leder till minskade vårdkostnader och att vårdpersonal får mer tid över till det som betyder mest - patienterna. Läs mer om oss och vår plattform på imaginecare.com.

Kontakter

Cecilia Meller

Cecilia Meller

Presskontakt Kommunikationschef +46 791 039 039

Välkommen till ImagineCare!

ImagineCare är ledande inom egenmonitorering, en digital vårdplattform där patienten skickar in sina värden hemifrån med direktkontakt till vårdgivaren via en app. Vår lösning har utvecklats med vårdpersonalen och patienterna i fokus och är en nyckel i omställningen till Nära vård.

ImagineCare
Kungsgatan 8
111 43 STOCKHOLM
Sverige