Skip to main content

LifeCareX förvärvar ImagineCare

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2017 09:53 CEST

LifeCareX, som utvecklar tjänster inom digital sjukvård, har förvärvat ImagineCare, en världsledande lösning för digital vård för personer med kronisk sjukdom, från det amerikanska universitetssjukhuset Dartmouth-Hitchcock. Samtidigt byter bolaget namn till ImagineCare AB

– Med ImagineCares unika lösning kan vi erbjuda svenska patienter och vårdgivare en för dem anpassad, världsledande tjänst redan från andra halvåret i år, säger David Kruse, VD på LifeCareX/ImagineCare.

ImagineCares lösning, som bygger på ledande forskning kring beteendeförändring och medicinska riktlinjer, kombinerar automation och hemmätning med personlig kontakt och klinisk expertis. Lösningen har utvecklats och testats under ett antal år av det välrenommerade universitetssjukhuset Dartmouth-Hitchcock i New Hampshire, USA.

När ImagineCare lanseras på den svenska marknaden ligger fokus på distansvård för personer med kroniska sjukdomar, en grupp som idag saknar digitala lösningar samtidigt som deras vård utgör cirka 80 procent av den årliga svenska vårdkostnaden.

– Med vår lösning sätts individen i centrum och blir mer delaktig i sin egen vård. Patienten är idag en underutnyttjad resurs inom vården och ett ökat engagemang från individen är en förutsättning för att möta de stora utmaningar sjukvården står inför, säger David Kruse.

– När vi erbjuder rätt verktyg gör vi det möjligt för människor att bli delaktiga och interagera med sjukvården på de sätt, tider och platser som passar dem bäst. Tester visar att det ökar patientens engagemang vilket leder till bättre vårdresultat och lägre kostnader.

Med ImagineCares verktyg kan patienten enkelt koppla upp sig, kontrollera sina värden med en lättanvänd mätutrustning och dela data i realtid genom en mobilapp. Läkare, sjuksköterskor och hälsocoacher finns tillgängliga för rådgivning via ett call-center.

– Att inte vara bunden till besök på vårdcentral och sjukhus ger människor en kraftigt ökad livskvalitet. Många upplever också ökat välbefinnande av att själva vara delaktiga i vården och få kontroll över sina värden, säger David Kruse.

För vårdgivaren innebär ett samarbete med ImagineCare en möjlighet till förbättrad interaktion och uppföljning av patienten samtidigt som trycket på vårdcentraler och sjukhus för fysiska besök minskar kraftigt.

Kontakt

USA: David Kruse, VD LifeCareX/ImagineCare +1 929 309 77 57

david.kruse@imaginecare.com

Sverige: Mikael Bäckström, Co-founder LifeCareX/ImagineCare +46 708 18 18 77

mikael.backstrom@imaginecare.com

Kort om ImagineCare

ImagineCare erbjuder individanpassad distansvård för personer med kronisk sjukdom, där individen blir mindre bunden till fysiska vårdbesök och får mer kontroll över sin egen hälsa.

Tjänsten bygger på ledande forskning kring beteendeförändring och medicinska riktlinjer. Den ökar patientens engagemang och förbättrar vårdresultatet med sänkta vårdkostnader och förbättrad patientupplevelse som följd.

Patienten mäter med hjälp av en app och Bluetooth-ansluten lättanvänd mätutrustning sina värden. Data som individen delar analyseras i realtid i systemet, som kan hjälpa till att förutse och varna för ett försämrat hälsotillstånd. Genom detta initieras preventiva åtgärder som bidrar till att minska antalet besök i primärvården och akutvården.

Ett team av läkare, sjuksköterskor och hälsocoacher följer upp patienterna i realtid och ger vård och stöd via text, samtal och video baserat på individens behov och preferenser. Vid behov samordnar personalen vården med vårdcentral eller sjukhus och kommunicerar genom systemet all nödvändig information till övriga vårdgivare.

Genom att samla in och analysera data utifrån evidensbaserade kliniska vårdkedjor utnyttjar ImagineCare automatisering och hemmätning för att optimera vårdresultat och användarupplevelse – utan att den mänskliga interaktionen minskar i betydelse

www.imaginecare.com

Kort om LifeCareX

LifeCareX utvecklar tjänster för distansvård för personer med kronisk sjukdom med individen i centrum.

Bolaget grundades 2016 och drivs av grundarna Mikael Bäckström, Gustaf Hjelmgren, David Kruse och Olof Norin. Efter förvärvet av ImagineCare tar bolaget namnet ImagineCare AB.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.