Gå direkt till innehåll
Blodsocker mäts hemifrån för att upptäcka eventuella avvikelser tidigt och på så sätt minska risken för graviditetsdiabetes.
Blodsocker mäts hemifrån för att upptäcka eventuella avvikelser tidigt och på så sätt minska risken för graviditetsdiabetes.

Pressmeddelande -

Ny teknik ska minska risken för graviditetsdiabetes

Hedda Hela Livet erbjuder nu som första barnmorskemottagning i Sverige egenmonitorering av gravida. Siktet är inställt på att alla kvinnor ska uppleva ökad trygghet och nära vård under sin graviditet. Till en början kommer monitoreringen att fokusera på personer med ökad risk för graviditetsdiabetes, men kan senare komma att utökas.

- Mödravården förtjänar stora framsteg. Vårt mål är att ta vara på de möjligheter som finns för detta, där är egenmonitorering en nyckel som gör skillnad för både barnmorskan och den gravida kvinnan, säger Birgitta Klang, VD och verksamhetsansvarig för Hedda Hela Livet.

Egenmonitoreringen kommer att erbjudas alla inskrivna kvinnor med förhöjt blodsocker och därmed risk att utveckla graviditetsdiabetes. Det kommer att finnas tillgängligt på Hedda Hela Livets två barnmorskemottagningar i Stockholm samt i Malmö, och innebära vinster för både kvinnorna och barnmorskorna.

- Att vara gravid kan vara en utsatt situation. Egenmonitoreringen ger oss en chans att se och agera för alla våra kvinnor direkt, det blir en viktig pusselbit för en trygg och patientnära mödravård. Digital teknik är självklart för dagens gravida, vilket ger väldigt goda förutsättningar, säger Birgitta.

Så funkar det
När ett förhöjt blodsockervärde upptäckts behöver barnmorskan hålla koll så att kvinnan inte utvecklar graviditetsdiabetes. I vanliga fall behöver kvinnan skriva ner värdena själv på ett papper som tas med till nästa planerade barnmorskebesök, alternativt meddelas per telefon, för manuell analys. Genom egenmonitorering, som sker hemma mellan de planerade besöken, går värdena in i en Bluetooth-ansluten blodsockermätare och analyseras direkt. Det tar bort ansvaret från patienten och minskar dessutom riskerna med både den mänskliga faktorn och med tidsaspekten, eftersom barnmorskan kan agera direkt vid eventuell avvikelse.

Om graviditetsdiabetes
Drygt 2 000 gravida kvinnor drabbas årligen av graviditetsdiabetes, ett tillstånd som ofta inte ger symtom utan upptäcks genom provtagning. Desto fler har förhöjda blodsockervärden. Obehandlad graviditetsdiabetes kan bland annat leda till att fostrets utveckling och tillväxt påverkas samt ökad risk för havandeskapsförgiftning och förlossningskomplikationer (källa: 1177).

Egenmonitorering av gravida
Egenmonitorering är en relativt ny vårdform och har tidigare använts för diagnoser såsom astma, KOL, hypertoni, hjärtsvikt och diabetes typ II med mycket goda resultat. Under våren kommer alla inskrivna kvinnor på Hedda Hela Livets två mottagningar i Stockholm samt på den nya barnmorskemottagningen i Malmö att kunna erbjudas vårdformen via ImagineCare, Sveriges ledande plattform för egenmonitorering. 

Om Hedda Hela Livet
Hedda Hela Livet är en mottagning som består av barnmorskemottagningar, BVC, obstetriska ultraljud och gynekologmottagning. Visionen är att finnas för kvinnan under hela livet och stort fokus sätts på att vara i spetsen för ny forskning och utveckling. Alla som arbetar på Hedda Hela Livet har en ambition att alltid vara lyhörda för kvinnans behov oavsett var man befinner sig i livet. Hedda Hela Livet växer snabbt och har idag två mottagningar i Stockholm och från 1 april även en i Malmö. Läs mer på heddahelalivet.se.

Ämnen

Kategorier


ImagineCare är marknadsledande inom egenmonitorering, en proaktiv vårdform som mäter en patientshälsovärden i det egna hemmet med samma medicinska trygghet som på sjukhus. Vi tror att en modernvård kräver nya arbetssätt, där egenmonitorering möjliggör ett skifte från reaktiv till proaktiv vård.Målet är att vår plattform ska ge ökad hälsa med färre inläggningar. Det leder till minskadevårdkostnader och att vårdpersonal får mer tid över till det som betyder mest - patienterna. Läs mer på imaginecare.com.

Kontakter

Cecilia Meller

Cecilia Meller

Presskontakt Kommunikationschef +46 791 039 039

Välkommen till ImagineCare!

ImagineCare är ledande inom egenmonitorering, en digital vårdplattform där patienten skickar in sina värden hemifrån med direktkontakt till vårdgivaren via en app. Vår lösning har utvecklats med vårdpersonalen och patienterna i fokus och är en nyckel i omställningen till Nära vård.

ImagineCare
Kungsgatan 8
111 43 STOCKHOLM
Sverige