Gå direkt till innehåll
Peter Gille blir ny styrelseordförande för ImagineCare AB

Pressmeddelande -

Peter Gille blir ny styrelseordförande för ImagineCare AB

Peter Gille utses till ny styrelseordförande för ImagineCare AB, vilket beslutades på en extra bolagsstämma den 22 februari. Han tar över efter Henry Sténson som innehaft rollen i 2 år. Henry kommer att fortsätta som ledamot i styrelsen.

Med ett stort intresse för digitaliseringens möjligheter i vården och med över 30 års erfarenhet inom IT och hälsa, bland annat som VD för Cambio Group, blir Peters kunskap en viktig resurs för att säkra ImagineCares ledande position inom egenmonitorering.

- Marknaden för egenmonitorering är fortfarande i sin linda med väldigt spännande år framför sig. ImagineCare har med sitt ständiga fokus på utveckling stora möjligheter att förbli ledande och fortsätta hjälpa vården att bli både effektivare och tryggare. Jag ser fram emot att som styrelseordförande leda oss vidare på den resan, säger Peter Gille.

- Jag välkomnar Peter som ny styrelseordförande för ImagineCare, säger VD Annette Brodin Rampe. Hans gedigna erfarenhet från att ha arbetat med införande av vårdsystem inom regionerna kommer att bidra starkt till vår fortsatta resa med att skala upp egenmonitorering i vårdsystemen både i Sverige och internationellt. Vi delar visionen om förebyggande hälsa och att egenmonitorering är en möjliggörare för omställningen av vården fortsätter Annette.

  Bolagsstämman beslutade även att utse Johan Brun och Malin Söderlund till nya ordinarie styrelseledamöter samt omval av Torgny Hellström. Johan Frenckner kvarstår som styrelsesuppleant. Per Båtelson och Gunnar Németh har avböjt omval.

  Om Peter Gille

  • Utbildning: Systemvetenskap på Uppsala universitet samt ekonomi och executive MBA från École des Ponts Business School i Paris och Edinburgh
  • Yrkeskarriär: Drygt 30 år i IT-branschen i ledande positioner på produkt- och tjänsteföretag såsom Oracle, Nexus och Cambio Healthcare Systems
  • Tidigare styrelseuppdrag: Readsoft, Advenica, Kvalprak
  • Nuvarande styrelseuppdrag: MSAB, Leanon, XMR Reality

  Ämnen

  Kategorier


  Om ImagineCare

  ImagineCare erbjuder en marknadsledande plattform för digital hälsomonitorering av patienter, så kallad egenmonitorering. Den datadrivna plattformen skapar förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande egenvård och hjälper patienter med långvariga hälsoutmaningar till ett bättre liv. Med hjälp av ImagineCare kan patienter få ökad kontroll över den egna hälsan och vårdpersonal kan få mer tid över till det som betyder mest – patienterna.

  Läs mer om oss och vår plattform på imaginecare.com.

  Presskontakt

  Cecilia Meller

  Cecilia Meller

  Presskontakt Kommunikationschef +46 791 039 039

  Vi möjliggör framtidens proaktiva vård

  ImagineCare är marknadsledande inom egenmonitorering, en proaktiv vårdform som mäter en patients hälsovärden i det egna hemmet med samma medicinska trygghet som på sjukhus.

  ImagineCare
  Kungsgatan 8
  11143 STOCKHOLM
  Sverige