Gå direkt till innehåll
Region Jämtland Härjedalen och ImagineCare monitorerar personer med kroniska sjukdomar i hemmet för att avlasta vården under Covid-19 pandemin
Region Jämtland Härjedalen och ImagineCare monitorerar personer med kroniska sjukdomar i hemmet för att avlasta vården under Covid-19 pandemin

Pressmeddelande -

Region Jämtland Härjedalen och ImagineCare monitorerar personer med kroniska sjukdomar i hemmet för att avlasta vården under Covid-19 pandemin

  • Målet är att förhindra samhällspridning och skydda de grupper som ligger i riskzonen - äldre och personer med underliggande sjukdomar.
  • Vårdpersonal som är satt i karantän kan fortsätta bidra till sjukvården genom att monitorera patienter från hemmet

Genom samarbetet mellan regionen och ImagineCare erbjuds 4000 personer med kroniska sjukdomar (främst hjärtsvikt och KOL) som bedömts vara i riskzon för covid-19, distansvård i hemmet. Detta för att på bästa sätt stödja äldre och sköra personer med kroniska sjukdomar samt för att minska trycket på de fysiska vårdinstitutionerna och samtidigt skapa trygghet och närhet genom kommunikation via text och video.

- Tack vare vår etablerade partnerskapsmodell kan vi i detta extrema läge arbeta för att lösa en akut samhällsutmaning här och nu, säger Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland-Härjedalen.

- Genom detta samarbete skapar vi en resurs- och kostnadseffektiv hantering som ökar medborgarnas tillgänglighet utan att utsätta sina medmänniskor för smittspridning, fortsätter Anna.

Region Jämtland-Härjedalen och ImagineCare monitorerar personer med kroniska sjukdomar i hemmet samt svarar på dagliga frågor om patientens mående. På detta sätt får man en trygg och säker uppföljning av vitalparametrar för att tidigt upptäcka eventuella försämringar av allmäntillståndet.

- ImagineCares plattform lämpar sig väl för att kunna avlasta sjukvården under Covid-19 krisen. Vi har också gjort ett snabbspår för att integrera en pulsoximeter för att kunna mäta syresättningsförmåga. Hemmonitorering är en central åtgärd för att minska inflödet till sjukhuset. Dels för att minska smittspridning på sjukhus men också för att frigöra vårdresurser för att ta hand om de allvarligast sjuka, avslutar Annette.

- Vår plattform är utvecklad för att stötta personer som bär på kroniska sjukdomar i hemmet. Vi kopplar ihop enkel och trygg mätning i hemmet med en användarvänlig vårdgivarportal med kommunikationsverktyg mot sjukvården. Vi är upphandlade i Regionerna Jämtland Härjedalen och Östergötland där vi kan rulla ut snabbt vid behov. Just nu har vi plats för ca 200 000 personer i vår virtuella klinik, säger Annette Brodin Rampe, VD på ImagineCare.

Ämnen


ImagineCare startade 2013 som ett innovationsprojekt mellan Microsoft och sjukvårdssystemet Dartmouth-Hitchcock i USA. Plattformen och lösningen har utvecklats av 40 heltidsanställda med tvärprofessionell bakgrund. 2017 tog LifecareX AB över bolaget för att driva en global spridning med start i Sverige.

ImagineCare erbjuder förebyggande stöd genom att upptäcka och åtgärda små försämringar i ditt hälsotillstånd innan du blir sjuk eller behöver söka vård. Vi tror på en vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum. Vårt system består av: Mobilapp, blåtandskopplade mätenheter, en molntjänst för dataanalys och en vårdgivarapplikation. Vid testförsök under 8 månader på 2894 patienter kunde man påvisa en minskning med 16% i total vårdkostnad för patienten.

ImagineCare sätter patienten och patientens hälsa i centrum. Den egna personliga appen gör stödet personanpassat, proaktivt och användarvänligt. (info.imaginecare.com)

Presskontakt

Annette Brodin Rampe

Annette Brodin Rampe

Presskontakt VD
Maria Bang

Maria Bang

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46791021550

Relaterat material