Skip to content

Press release -

Region Östergötland väljer ImagineCare för att monitorera kroniskt sjuka i hemmet

  • Samarbetet etablerar en ny vårdform i regionen och omfattar 5 000–10 000 personer med kroniska sjukdomar som får tillgång till hemmonitorering. Avtalet löper över 4 år med möjlig förlängning 4 år till.
  • Imaginecares lösning skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där patienter med kroniska sjukdomar får stöd i hemmet med samma medicinska trygghet som om de var på sjukhus.

Samarbetet mellan Region Östergötland och ImagineCare utgör en av huvudstrategierna i regionen för att ställa om i enlighet med de nationella mål om Nära vård och E-hälsa som finns. Målsättningar med arbetet är att implementera nya arbetssätt i hälso- och sjukvården som stödjer människors egna förutsättningar och förmågor att bibehålla hälsa, hantera hälsoutmaningar när de uppstår samt att ha energi att leva livet även när hälsoutmaningar av kronisk karaktär föreligger.

- Jag är stolt och glad över att vi tar det här steget som möjliggör att östgötarna kan bli än mer delaktiga i sin egen vård. Det vill säga få ökad kontroll över sin sjukdom och själv kunna bidra med det hen kan för att sjukdomen ska mildras och blir mer stabil. Att kunna möta oss i vården på ytterligare ett sätt, så vi mer behovsanpassat kan möta östgöten där den är, säger Lena Lundgren Hälso- och sjukvårds-direktör i Region Östergötland.

Alla deltagande patienter får tillgång till en användarvänlig app där personen kan göra egna, av vården ordinerade, hälsomätningar, sätta hälsoplaner, svara på frågor samt vid behov interagera med sin vårdpersonal. Mer specifikt stöd finns redan för personer som har hjärtsvikt, KOL, diabetes, högt/lågt blodtryck och/eller mår dåligt psykiskt.

- Detta kommer att ge regionen nya möjligheter. Målet är att underlätta kontakten med vården och bidra till en bättre livskvalitet för patienten samt minska antalet akutinläggningar och i förlängningen kostnaderna för vården, fortsätter Erik Reinicke, ansvarig projektledare från Region Östergötland.

Vårdpersonalen kan genom en vårdgivarportal ge proaktivt stöd efter individens behov och förutsättningar och använder en webbaserad applikation som sorterar inkommande information och signalerar när det finns avvikande värden.

- Att konkret kunna vara med och bidra till att stärka personens eget välmående och framtidens arbetssätt för mer hälsa i Östergötland är oerhört inspirerande, säger Annette Brodin Rampe, VD på ImagineCare.

- Imaginecares plattform lämpar sig väl för att kunna avlasta sjukvården även under Covid-19 krisen. Hemmonitorering är en central åtgärd för att minska inflödet till sjukhuset. Dels för att minska smittspridning på sjukhus och att vårdpersonal satt i karantän kan fortsätta arbeta och bidra till sjukvården men också för att frigöra vårdresurser för att ta hand om de allvarligast sjuka, avslutar Annette.

ImagineCare erbjuder förebyggande stöd genom att upptäcka och åtgärda små försämringar i ditt hälsotillstånd innan du blir sjuk eller behöver söka vård. Vi tror på en vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum. Vårt system består av: Mobilapp, blåtandskopplade mätenheter, en molntjänst för dataanalys och en vårdgivarapplikation. Vid testförsök under 8 månader på 2894 patienter kunde man påvisa en minskning med 16% i total vårdkostnad för patienten.

ImagineCare sätter patienten och patientens hälsa i centrum. Den egna personliga appen gör stödet personanpassat, proaktivt och användarvänligt. (info.imaginecare.com)

Mer fakta om verksamheten i Region Östergötland: https://www.regionostergotland.se

Vid frågor, kontakta:

Annette Brodin Rampe 

+46 73 852 42 31 

Annette.BrodinRampe@imaginecare.com

Erik Reinicke

+46 70 312 54 36

Erik.Reinicke@regionostergotland.se

Subjects

Categories


ImagineCare startade 2013 som ett innovationsprojekt mellan Microsoft och sjukvårdssystemet Dartmouth-Hitchcock i USA. Plattformen och lösningen har utvecklats av 40 heltidsanställda med tvärprofessionell bakgrund. 2017 tog LifecareX AB över bolaget för att driva en global spridning med start i Sverige.

ImagineCare erbjuder förebyggande stöd genom att upptäcka och åtgärda små försämringar i ditt hälsotillstånd innan du blir sjuk eller behöver söka vård. Vi tror på en vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum. Vårt system består av: Mobilapp, blåtandskopplade mätenheter, en molntjänst för dataanalys och en vårdgivarapplikation. Vid testförsök under 8 månader på 2894 patienter kunde man påvisa en minskning med 16% i total vårdkostnad för patienten.

ImagineCare sätter patienten och patientens hälsa i centrum. Den egna personliga appen gör stödet personanpassat, proaktivt och användarvänligt. (info.imaginecare.com)

Press contacts

Cecilia Meller

Cecilia Meller

Press contact Kommunikationschef +46 791 039 039

Welcome to ImagineCare!

ImagineCare är ledande inom egenmonitorering, en digital vårdplattform där patienten skickar in sina värden hemifrån med direktkontakt till vårdgivaren via en app. Vår lösning har utvecklats med vårdpersonalen och patienterna i fokus och är en nyckel i omställningen till Nära vård.

ImagineCare
Kungsgatan 8
111 43 STOCKHOLM
Sverige