Pressmeddelande -

Global studie avslöjar: Sveriges vd-löner lägst jämfört med utländska motsvarigheter

Nuno Fernandes, professor vid IMD, avslöjar avsevärda skillnader i vd-löner i en studie där 1 648 amerikanska och 1 615 icke-amerikanska företag i 13 olika länder undersöktes. Storbritannien och USA i ligger i topp vad gäller vd-löner, medan Sverige ligger i bottenskiktet tillsammans med Belgien och Frankrike. Studien visar samtidigt att det är missvisande att undersöka sektionsöverskridande eller landsöverskridande olikheter i ersättningsnivåerna som ett isolerat fenomen, utan för ett rättvisande resultat måste man även undersöka olikheterna i ersättningsstrukturerna.

Professor Fernandes använde uppgifter från de nyligen utvidgade reglerna om offentliggörande för att genomföra en omfattande internationell jämförelseanalys av vd-löner i länder med detaljerad individuell rapportering om vd-löner. Han fokuserade främst på ersättningar under år 2006 för att undvika tillfälliga löneförändringar förknippade med den globala finanskrisen under år 2008-2009. Studien är baserad på undersökningsmaterial som innefattar uppgifter om verkställande direktörer i 1 648 amerikanska och 1 615 icke-amerikanska företag i 13 olika länder. Detta representerar nära 90 procent av börsvärdet för alla börsnoterade företag i sammanlagt 14 länder.

Studien fokuserar på den vitt spridda uppfattningen om att verkställande direktörer i USA tjänar mer än personer i verkställande ledningar i andra länder runt om i världen, något som i så fall skulle spegla en överdriven amerikansk ersättningspraxis. Nuno Fernandes undersökning avslöjar en annan verklighet.

– Det finns vanliga missuppfattningar om att ersättningar för amerikanska verkställande direktörer är överdrivna i jämförelse med deras utländska motsvarigheter. Våra undersökningsresultat stödjer emellertid inte denna syn. Flera olika aspekter bör tas med i beräkningarna för att man ska kunna göra en så exakt jämförelse av vd-löner som möjligt. Våra undersökningsresultat visar i själva verket på att de iakttagna amerikanska lönetilläggen reflekterar hur man kompenserar skillnader för prestationsbaserade löner, som allt oftare efterfrågas av internationella styrelser och aktieägare, säger professor Fernandes.

Studien visar även följande:

a) att det är viktigt att överväga ägarskap och styrelsestrukturer i landsöverskridande jämförelser av vd-löner

b) att de påstådda amerikanska lönetilläggen har sänkts avsevärt sedan 2003, och var ekonomiskt sett måttliga år 2006 (26 %) och statistiskt sett obetydliga under år 2007 (2 %).

c) att det är missvisande att undersöka sektionsöverskridande eller landsöverskridande olikheter i lönenivåerna som ett isolerat fenomen, för ett rättvisande resultat måste man även undersöka olikheterna i ersättningsstrukturerna.

Studien erbjuder djupgående implikationer för styrning i USA.

– Till skillnad från den djupt förankrade synen på vd-löner, tyder våra resultat på att det iakttagna amerikanska lönetillägget i själva verket kan vara resultatet av god styrning och starkare band mellan vd-löner och prestation för aktieägarna. Jämfört med amerikanska företag är vd-löner de samma i icke-amerikanska företag som även är börsnoterade i USA eller som har en högre andel amerikanska institutioner med aktieägare, anställda, kunder eller direktörer i styrelserna, säger professor Fernandes.

Studien visar på att den intensiva användningen av aktiebaserad ersättning i USA även kan ha varit en historisk tillfällighet, pådriven av statligt införda skatter och redovisningsincitament som i själva verket subventionerade aktieoptioner i förhållande till andra former av ersättning.

– Medan mer aktuella policyförändringar har fått amerikanska lönepaket att röra sig bort från optioner och mot bundna aktier, har betoningen på aktiebaserad ersättning blivit uppskattad av amerikanska aktieägare och är nu fast förankrad som huvudkomponenten i vd-löner i USA. Våra resultat tyder på att en aktiebaseras ersättning i amerikansk stil allt mer anammas av icke-amerikanska företag som exponeras mot utländskt (och då främst amerikanskt) kapital, produkter och företagsledande arbetsmarknader, avslutar professor Fernandes.

För att läsa den fullständiga rapporten: http://www.imd.org/news/upload/InternationalCEOPay.pdf

 

För mer information om IMD, vänligen kontakta:

Matthew Mortellaro, PR-ansvarig IMD

Tel: +41 21 618 03 52, matthew.mortellaro@imd.ch

Kategorier

  • arbetsmarknaden
  • chef
  • vd-lön

Regioner

  • Utanför Sverige

IMD, baserat i Schweiz, är en av världens högst rankade handelshögskolor. Med mer än 60 års erfarenhet har IMD en inställning till ledarskapsutbildning som bygger på verklig kunskap i den verkliga världen. IMD erbjuder nytänkande och samarbetsfrämjande lösningar för att bemöta klienternas utmaningar. Vårt perspektiv är internationellt - vi förstår komplexiteten i en global miljö. Verkligt betydelsefullt lärande och utveckling inom ledarskap och företagsledning på IMD gör det möjligt för deltagarna att lära sig mer, ge mer och vara bättre. (www.imd.ch).
IMD är högst rankade inom ledarskapsutbildning utanför USA och ligger på andra plats världen över (Financial Times, 2008-2010). IMD:s MBA (Master of Business Administration) är rankad på andra plats i Europa (The Economist, 2010).