Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Globalt nätverk ska motverka gränsöverskridande korruption

Mångfald och inkludering är viktigt för att skapa förändring, men för att rädda klimatet måste vi först bekämpa korruption. Ett nytt globalt nätverk ska bidra till att motverka korruption över landsgränserna. Detta stod i fokus under FN:s generalförsamlings första särskilda högnivåsession mot korruption den 2-4 juni.

UNGASS 2021 fokuserade på utmaningar och åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption och för att stärka internationellt samarbete. Under dagarna välkomnade FN förslaget om ett globalt nätverk för att utrota korruption som sträcker sig över landsgränserna. The GlobE Network är en plattform där brottsbekämpande myndigheter i samtliga länder kan utbyta information. Plattformen är en virtuell hub och innehåller bland annat kunskap och verktyg för att spåra, utreda och lagföra gränsöverskridande korruption.

Utöver det ordinarie mötet anordnade flertalet myndigheter och organisationer från olika länder virtuella event. Tillsammans med The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development anordnade Sida ett event om hur antikorruption och jämställdhet gynnar varandra. Sidas generaldirektör Carin Jämtin framhöll även att korruption är det största hindret för att minska fattigdom och att det är ett hot mot hela Agenda 2030.

Du kan läsa mer om UNGASS 2021 här.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim

Presskontakt Generalsekreterare 0855510056

För ett korruptionsfritt samhälle där svenska bolag och organisationer följer spelreglerna.

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Institutet Mot Mutor
Brunnsgatan 2
10321 Stockholm
Sverige