Gå direkt till innehåll
GRECO uppmanar till att effektivisera antikorruptionsarbetet under pandemin

Nyhet -

GRECO uppmanar till att effektivisera antikorruptionsarbetet under pandemin

Medlemsländerna bör utföra strikt hantering av de korruptionsrisker som har uppstått på grund av extraordinära åtgärder i samband med bekämpningen av pandemin. I krissituationer som denna måste antikorruptionsarbetet bli mer effektivt. Det är avgörande att alla beslut och andra pandemirelaterade processer genomsyras av transparens och integritet. Det framhöll GRECO i sin årliga rapport om efterlevnaden av EU:s konventioner mot korruption.

Varje år sammanställer Gruppen av stater mot korruption (GRECO) de åtgärder som medlemsländerna tagit för att förebygga korruption. I årets rapport finns även ett särskilt fokus på korruptionsrisker i skuggan av den rådande pandemin. Krishanteringen har i många länder krävt att regeringar tillfört stora summor pengar till ekonomin. Dessutom har den bidragit till koncentrering av makt och begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter. Det är direkt relaterat till korruptionsrisker och får inte underskattas i staters krishanteringsprogram. GRECO uppmanar därför alla medlemmar att följa deras rekommendationer gällande förebyggande av korruption under pandemin.

GRECO uppmanar även medlemsländerna att stärka rättsväsendets oberoende och betonar att rättssäkerhet går hand i hand med korruptionsbekämpning. De påminner även om att agera i linje med de standarder som GRECO bygger på. I sammanhanget lyfter de även de goda tillvägagångssätten som den femte granskningsrundan uppmanar till.

Fler medlemsländer har implementerat åtgärder mot korruption

Under året blev medlemsländerna granskade i de så kallade fjärde respektive femte granskningsrundorna. Den fjärde fokuserar på förebyggande åtgärder mot korruption bland parlamentariker, domare och åklagare. Här visar rapporten att närmre 40 procent av medlemsländerna implementerat de föreslagna åtgärderna, jämfört med ca 36 procent föregående år. Den femte granskningsrundan avser implementeringen av förebyggande antikorruptionsåtgärder hos brottsbekämpande myndigheter och högsta nationella nivå. Hittills har 21 medlemsländer granskats i den femte rundan, däribland Sverige som granskades år 2019.

Du kan läsa mer om granskningen av Sverige här.

Den årliga rapporten från GRECO finns att läsa här.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim

Presskontakt Generalsekreterare 0855510056

För ett korruptionsfritt samhälle där svenska bolag och organisationer följer spelreglerna.

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Institutet Mot Mutor
Brunnsgatan 2
10321 Stockholm
Sverige