Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Nytt verktyg för att förebygga jävsproblematik vid upphandlingar

Upphandlingsmyndigheten har utformat ett nytt stöd för att förebygga korruption inom offentlig sektor. Den framtagna jävsdeklarationen är tänkt att underlätta hanteringen och arbetet mot jäv vid upphandling.

Jävsdeklarationen kan användas inför varje inköpsprojekt rörande offentlig upphandling. Genom att samtliga deltagare och aktörer i projektet skriver under deklarationen intygar de personligen att de inte är jäviga i det aktuella projektet. Deltagare i projektet som kan tänkas omfattas av deklarationen är bl.a. upphandlare och beställare, men även personer som på annat sätt är involverade i upphandlingen, såsom projektledare, konsulter, jurister och IT-ansvariga.

– Svensk korruption kännetecknas inte främst av mutor, utan om situationer som rör intressekonflikter, svågerpolitik och jäv. Vid offentlig upphandling är det av yttersta vikt att dessa situationer kan undvikas och förebyggas, och Upphandlingsmyndighetens jävsdeklaration utgör här ett bra stöd. Att samtliga deltagare vid projektets början läser på och intygar att man inte är jävig ger varje deltagare en påminnelse om jävsfrågorna och det personliga ansvar man har för att inte agera eller misstänkas agera korrupt, säger Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Mallen för jävsdeklaration finns att läsa på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns också ytterligare stöd för hur korruption kan förebyggas i inköpsprocessen. IMM har varit involverad i delar av utvecklingen av detta stöd.

Ämnen


Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar. 

Mer information om oss hittar du på IMM:s hemsida.

Presskontakt

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim

Presskontakt Tf generalsekreterare 0855510056