Gå direkt till innehåll
Robotverktyg ska mäta korruptionsrisker i EU-finansierade projekt

Nyhet -

Robotverktyg ska mäta korruptionsrisker i EU-finansierade projekt

Varje år sammanställer den Europeiska investeringsbanken (EIB) sina genomförda aktiviteter inom bedrägeribekämpning från föregående år. Under 2020 lanserade de bland annat ett robotverktyg som ska gradera riskerna för korruption i samband med finansiering av projekten.

EIB finansierar projekt som syftar till att uppnå EU:s mål och ägs av EU:s medlemsländer. De har en särskild grupp som utreder misstankar om oegentligheter, såsom korruption och bedrägerier, i de projekt som banken finansierar. I en ny rapport har de sammanställt sina aktiviteter under 2020. Under året avslutade de 195 ärenden och stoppade totalt 107 bedrägerier och olagliga investeringssystem.

Under 2020 lanserade EIB ett automatiskt verktyg som mäter korruptionsrisker inom upphandling för sina nuvarande eller potentiella mottagare i finansieringsprojekten. Verktyget använder big data från EU:s databas över offentliga upphandlingar och betygsätter korruptionsrisker kopplat till parten som ansökt om finansiering. Avslutningsvis nämner EIB i rapporten att målen för 2021 är att utveckla verktyget ytterligare samt att fortsätta med utredningarna om oegentligheter.

Du kan läsa hela EIB:s rapport här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim

Presskontakt Generalsekreterare 0102569980

För ett korruptionsfritt samhälle där svenska bolag och organisationer följer spelreglerna.

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Institutet Mot Mutor
Storgatan 19
114 51 Stockholm
Sverige