Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Sida registrerar allt fler ärenden om korruption

Under 2020 registrerade Sida 326 ärenden om misstänkta oegentligheter och korruption, en ökning med 24 procent jämfört med föregående år. Pandemin har samtidigt gjort det svårare att besöka länder och följa upp ärenden på plats. Det visar Sidas årsrapport om hantering av misstankar om korruption och oegentligheter i biståndet.

Sida utreder misstankar om korruption, oegentligheter och andra missförhållanden som rör de biståndsprojekt som finansieras av myndigheten. Oftast är det biståndsorganisationerna själva som larmar, men även visselblåsare tipsar om misstänkt korruption. Under 2020 tog Sida emot 451 olika misstankar i 326 ärenden. Det innebär att det i 8 % av biståndsprojekten fanns registrerade misstankar om oegentligheter. Av de 184 ärenden som Sida avslutade kunde myndigheten bekräfta 156 misstankar i 127 ärenden. Påföljden för detta är vanligtvis återkrav och Sida krävde 2020 tillbaka 67 miljoner kronor.

Du kan läsa hela Sidas årsrapport här.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim

Presskontakt Generalsekreterare 0855510056

För ett korruptionsfritt samhälle där svenska bolag och organisationer följer spelreglerna.

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Institutet Mot Mutor
Brunnsgatan 2
10321 Stockholm
Sverige