Gå direkt till innehåll
Sverige som rättsstat får högt betyg av EU-kommissionen

Nyhet -

Sverige som rättsstat får högt betyg av EU-kommissionen

EU-kommissionen har publicerat sin andra rapport om läget för rättsstaten i EU:s medlemsländer. Många länder har tagit itu med problem som den första rapporten, publicerad i september 2020, lyfte fram. Men i vissa länder finns områden där situationen blivit sämre, såsom rättsväsendets och medias oberoende.

Rapporten 2021 Rule of Law: EU report har likt den första rapporten granskat fyra områden i respektive medlemsland. Dessa är domstolsväsendet, antikorruptionsregelverk, mediers mångfald och oberoende samt andra institutionella frågor som rör kontroller och motvikter.

Sverige får sammantaget ett bra betyg. Rapporten framhåller att Sverige är ett av de minst korrupta länderna i såväl EU som världen. Sedan den förra rapporten har Sverige antagit en nationell handlingsplan mot korruption. Denna har dock fått kritik för att den saknar konkreta åtgärder och att remissrundan begränsades till endast några intressenter. Vidare nämner rapporten att lobbying fortsatt är ett område som varken är reglerat eller redovisat på ett konsekvent sätt. Korruption som sker utomlands är fortsatt ett riskområde för Sverige.

Här kan du läsa kapitlet om Sverige.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim

Presskontakt Generalsekreterare 0102569980

För ett korruptionsfritt samhälle där svenska bolag och organisationer följer spelreglerna.

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Institutet Mot Mutor
Storgatan 19
114 51 Stockholm
Sverige