Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Utskott föreslår att riksdagen säger ja till ny visselblåsarlag

Under gårdagen föreslog arbetsmarknadsutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny visselblåsarlag. Lagen innebär ett förstärkt skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen, så kallade visselblåsare.

Regeringen föreslår bland annat att den nya lagen inte bara ska omfatta anställda utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags ledning och aktieägare som är verksamma i bolaget. Visselblåsaren ska få sin identitet skyddad genom sekretess och företag med minst 50 anställda ska bli skyldiga att införa särskilda rapporteringskanaler så att visselblåsare kan slå larm. Det ska också bli tydligare hur man går till väga för att visselblåsa. Den nya lagen innebär att EU:s visselblåsardirektiv införlivas i svensk lagstiftning.

Debatt och beslut om den nya lagen är planerat till den 29 september 2021 och regeringen föreslår att lagen ska börja gälla den 17 december 2021.

Institutet Mot Mutor (IMM) har tidigare publicerat en sammanfattande skrift om betänkandet som Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet presenterat. Du kan läsa den här.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande går att läsa här.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim

Presskontakt Generalsekreterare 0855510056

För ett korruptionsfritt samhälle där svenska bolag och organisationer följer spelreglerna.

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Institutet Mot Mutor
Brunnsgatan 2
10321 Stockholm
Sverige