Gå direkt till innehåll
Ny myndighet ska stoppa fusk och utnyttjande av välfärden

Pressmeddelande -

Ny myndighet ska stoppa fusk och utnyttjande av välfärden

För att motverka välfärdsbrottsligheten ska en ny myndighet ha övergripande kontroll över utbetalningar inom välfärden. Dessutom ska tretton myndigheter få utökade medel för att stärka sitt arbete mot välfärdsfusk. Det meddelade regeringen på en pressträff under gårdagen.

Den nya myndigheten ska enligt regeringen få i uppdrag att motverka brottslighet kopplat till välfärden. Uppdraget innebär bland annat att analysera utbetalningar som sker inom välfärdssystemet och att i vissa fall även genomföra utbetalningar. Planen är att myndigheten ska påbörja sin verksamhet under 2023 och vara helt på plats 2026.

Samverkan mellan myndigheter ska underlätta arbetet

Utöver den nya myndigheten kommer tretton befintliga myndigheter att få utökade medel för att stärka arbetet mot brottslighet. Det gäller bland annat myndigheter som Försäkringskassan, Skatteverket, Inspektionen för vård och omsorg och Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Medlen ska gå till motverkandet av till exempel skatte- och bidragsbrott, felaktiga utbetalningar, penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Att kriminella försöker runda systemet eller fuska sig till pengar som de inte har rätt till slår hårt mot tilliten i samhället och allmänhetens förtroende till det offentliga. Därför är det av största vikt att på alla sätt motverka och förebygga oegentligheter av detta slag. Under 2020 anordnade Institutet Mot Mutor (IMM) tillsammans med ett antal andra aktörer ett rundabordssamtal med flera myndigheter och regioner för att diskutera välfärdsbrottsligheten. Det är glädjande att nu se framsteg på området och att den strävan efter bred samverkan som rundabordssamtalet mynnade ut i även speglas i regeringens arbete, säger IMM:s tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Du kan läsa regeringens pressmeddelande här.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar. 

Mer information om oss hittar du på IMM:s hemsida.

Presskontakt

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim

Presskontakt Generalsekreterare 0855510056

Relaterade nyheter

För ett korruptionsfritt samhälle där svenska bolag och organisationer följer spelreglerna.

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Institutet Mot Mutor
Brunnsgatan 2
10321 Stockholm
Sverige