Gå direkt till innehåll
Sverige fortsatt i topp i korruptionsindex – men stora internationella utmaningar finns

Pressmeddelande -

Sverige fortsatt i topp i korruptionsindex – men stora internationella utmaningar finns

Sverige får en poäng mer än föregående år och placerar sig på en tredjeplats i Transparency Internationals årliga korruptionsperceptionsindex.

– Internationellt sett är Sverige ett land med relativt låg grad av korruption, och likt föregående år placerar sig Sverige bland topplatserna. Det betyder dock inte att vi är förskonade från korruption och vi får aldrig luta oss tillbaka i kampen mot korruption. Det räcker helt enkelt inte att vara bland de bästa i klassen, säger Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

Av de 180 länder som bedömts i indexet, där 100 poäng är toppbetyg, placerar sig två tredjedelar av alla länder under 50 poäng. Genomsnittspoängen är 43. I botten placerar sig Somalia, Syrien och Sydsudan.

– Korruption är ett världstäckande problem som äter upp enorma summor pengar varje år. Den utbredda korruptionen runtom i världen sätter fingret på de stora korruptionsutmaningar som finns utanför Sveriges gränser och som svenskt näringsliv brottas med. Här behövs tydlig vägledning för vad som krävs för att hantera dessa risker och en hög riskmedvetenhet. Sverige måste också ha en kraftfull lagstiftning mot korruptionsöverträdelser utomlands, något som nu inte är fallet framförallt mot bakgrund av de låga företagsböterna, fortsätter Natali Phalén.

Indexet finns tillgängligt via Transparency Internationals hemsida och kan läsas här.       

Ämnen

Kategorier

Regioner


Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923.

IMM:s uppgift är att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Sveriges Byggindustrier är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar. 

Mer information om oss hittar du på IMM:s hemsida.

Presskontakt

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim

Presskontakt Generalsekreterare 0102569980

För ett korruptionsfritt samhälle där svenska bolag och organisationer följer spelreglerna.

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Institutet Mot Mutor
Brunnsgatan 2
10321 Stockholm
Sverige