Pressmeddelande -

RÄDDNINGSTJÄNST STORGÖTEBORG SKAPAR EN GEMENSAM LÄGESBILD

Impact Europe har fått förtroendet att leverera en komplett övervaknings- och presentationsmiljö till Räddningstjänsten Storgöteborg till ett värde av 2,6 miljoner. Denna miljö kommer vara en viktig byggsten i Räddningstjänstens arbete för att kunna skapa en gemensam lägesbild av en händelse.

En gemensam lägesbild är en central fråga inom ledningsområdet. För att kunna fatta bra beslut under en insats krävs att beslutsfattare på olika nivåer och med olika uppgifter har en gemensam uppfattning om vad som egentligen händer Inom ramen för konceptet GILL, Göteborgs Integrerade Larm och Ledningscentral, kommer också samtliga räddningsenheter heltid att förses med ett IT-baserat beslutsstöd.

- Impact Europe var det företag som bäst svarade upp till våra behov och krav i upphandlingen samt levererade det till bästa priset, menar Håkan Alexandersson Stf Räddningschef. - Ett annat krav som är viktigt för oss är lokal närvaro då vår verksamhet kräver hög tillgänglighet på lösningen för att vi skall kunna jobba effektivt. Detta har Impact Europe.

- Räddningstjänsten Storgöteborgs höga krav på kvalitet och funktionalitet i lösningen gör att vi som bolag utvecklas vidare med våra kunder. Det gör även att andra kunder och räddningstjänster på olika orter får ta del av våra kunskaper inom detta område, avslutar VD:n på Impact Europe, Thomas Doyon.

Solna, den 21 November 2008

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Doyon, VD
Impact Europe AB
thomas.doyon@impact-europe.se
0733 671938

Håkan Alexandersson, stf Räddningschef
Räddningstjänsten Storgöteborg
hakan.alexandersson@rsgbg.se
0705 805808

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Impact Europe Pressrelease 2008-11-21.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Impact Europe

Om Impact Europe
Impact Europe är ett svenskt företag med en stark position inom systemlösningar och tjänster för ljud, bild, data och videokommunikation. Impact Europe Group är en marknadsledande AV-aktör med över 225 anställda i Storbritannien, Sverige och Norge. För mer information om bolaget vänligen se:
www.impact-europe.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Impact Europe Group är ledande leverantör av audiovisuella systemlösningar för ljud-, bild- data- och videokommunikation i realtid (audiovisuella lösningar). Vidare erbjuds service, support, facility management, olika tjänster och uthyrning av audiovisuell utrustning. Vår affärsidé är att erbjuda medelstora och stora företag samt organisationer möjlighet till professionella presentationer och effektiv kommunikation i realtid. Vår vision är att vara ett marknadsledande audiovisuellt integrations- och tjänsteföretag på de marknader där vi agerar.

Kontakter

Lars Staff

Presskontakt VD +47 900 59 000