Pressmeddelande -

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - ”Socialdepartementet kommer att ge sin syn på grundläggande behov under första kvartalet 2012”

Kenneth Johansson vill avvakta Socialdepartementet före ett beslut om eventuell lagändring i § 9a. När det gäller ”andra personliga behov” föredrar han B-modellen i LSS-Kommitténs slutbetänkande med en mer generös bedömning.
Han ser för övrigt inget problem i sin roll som C-Ordförande i Socialutskottet efter att hans fru nyligen varit med och startat ett assistansföretag.

Ny utredning om sjukhusvistelse och sjuklöner

Just nu pågår ett intensivt arbete med tillståndsprövningen av assistansanordnare. I nästan 40 % av de hittills avgjorda ärendena har den sökande inte fått tillstånd och personer som är dömda för brott som ger fängelse får inte tillstånd. Detta tycker Kenneth Johansson visar hur viktigt det är med införande av tillståndsplikt.
– Det var det här vi ville se i LSS-kommitten, det säkrar assistansverksamheten.
Andra frågor närmar sig nu ett avgörande enligt Kenneth Johansson, exempelvis hur länge assistans ska ges vid brukarens sjukhusvistelse.
– Där finns ett bra underlag från LSS-kommitten och jag hoppas Socialdepartementet kommer att lägga ett förslag under våren. Jag utgår ifrån att även förslag kommer om hur sjuklöner till assistenter ska bekostas.

Läs artikeln i sin helhet på Assistanskoll

Ämnen

  • Funktionsvariation

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans