Pressmeddelande -

Per Hermanrud, Kalla fakta – ”Det har blivit en rundgång där ingen är ansvarig för besparingarna i assistansen”

Att trumma ut en bild av omfattande fusk inför nedskärningar är en metod som använts i många länder, tex USA med bilden av så kallade Welfare Queens. Per Hermanrud på Kalla fakta ser ett demokratiskt problem när besparingar i assistansen inte görs utifrån lagändringar.
– De folkvalda ska ta besluten och kunna ställas till svars för sina beslut.

PlLäs intervjun i sin helhet undgång där ingen är ansvarig för besparingarna i assistansen”

Ämnen

  • Funktionsvariation

Kategorier

  • assistansersättning
  • assistanskoll.se
  • högsta förvaltningsdomstolen
  • personer med funktionsnedsättningar
  • personlig assistans
  • rätten till full delaktighet

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans